Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

A fundamentumok várhatóan 2016-ban is az iparági ciklus átlagos szintje felett alakulnak. Óvatós megközelítéssel 4-5 dollár/hordó körüli finomítói árrésre, illetve 500 euró/tonna vagy valamivel alacsonyabb petrolkémiai árrésre számítunk. Mindez arra utal, hogy a makrokörnyezet valamivel alulmúlja majd a kivételes 2015-ös szinteket, de továbbra is kedvezőbb lesz az iparági ciklus átlagos szintjénél. Bár az alacsony kőolajárak az alacsonyabb feldolgozási költségeken keresztül pozitívan hatottak, azonban ez a hatás korlátozott, amíg az európai finomítói túlkapacitás fennáll és ez korlátozza az árrések ugrásszerű növekedését. Az egyre komplexebb és egyre versenyképesebb egyesült államokbeli és közel-keleti finomítók megnyitása sérülékenyebbé teszi az európai finomítókat, mivel az importált gázolaj lejjebb nyomja a gázolaj árréseket. 2015-ben a benzin árrések jobban teljesítettek a gázolajénál az Egyesült Államok és Ázsia magasabb keresletélénkülésének eredményeként, azonban a Csoport nem számít ennek a trendnek folytatódására.

A motorüzemanyag kereslet 5%-os 2015-ös bővülését követően a fogyasztás a válság előtti szintekre emelkedett a régió több országában is. A motorüzemanyag kereslet növekedésének stabilizálódása várható 2% és 4% között a KKE régióban 2016 során. További gázolaj kereslet növekedésre a gazdaság bővülése (GDP növekedés) és a potenciális szabályozói környezetbeli változások is hatással lehetnek, utóbbi várhatóan nem támogatja a gázolaj további terjedésének trendjét.

350 millió dollár eredményjavulást eredményez az eszköz és piaci hatékonyságjavítás: Összesen több, mint 150 különböző akciót ölel fel a program, amely a termelés és értékesítés területeinek hatékonyság javításárása koncentrál. Ennek eredményeként a MOL-csoport 2,5%-kal növeli fehéráru kihozatalát, növeli a legfontosabb eszközök rendelkezésre állását, az energiafelhasználás hatékonyságát, a termelés 150%-ára nő az értékesített üzemanyag mennyisége és jelentősen növekszik a tengeri forrásokból származó kőolaj mennyiségét. A Dunai és Pozsonyi finomítókat összekötő Barátság I kőolajvezeték 2015 első felében lezajló sikeres felújítását és bővítését követően 2016-tól tengeri forrásokból származó kőolaj szállítások indulnak a Pozsonyi finomítóba is. A komplex finomítókban tesztelt kőlajtípusok száma emelkedni fog a jövőben és különböző kőolaj fajták vásárlásáról szóló döntések azok gazdaságássága alapján születnek majd meg.

A 2016-ra tervezett magasabb üzemanyag értékesítéseket az új akvizíciók támogatják majd és azok az ország specifikus programok, amelyekkel a piaci részesedésünk erősítése a cél. Mivel az ellátás és kereskedelem az egyik prioritás, ezért további növekedést szeretnénk elérni a harmadik félnek történő termék értékesítésekben, hogy biztosítsuk a piaci pozíciónkat és rugalmasságunkat.

150 millió dolláros hozzájárulás a stratégiai projektekből: Az előzőeken felül a stratégiai növekedési projekteink további 150 millió dollárral járulnak hozzá a Next Downstream programhoz. A programnak ezen része a MOL Petrolkémia területén felépített új, 130.000 tonna/év kapacitású butadién kinyerő üzemet és a Pozsonyban épülő alacsony sűrűségű polietilén üzemet (LDPE) foglalja magában. Utóbbi három régi, jelenleg üzemelő termelőegységet vált ki, miközben jelentősen javítja az ott termelt LDPE minőségét. Értékesítési szemszögből a célunk az új üzemek termékeinek hatékony kihelyezése.

Több, mint 250 kezdeményezés megvalósításával és a stratégiai projektek belépésével (LDPE-4 a Slovnaft Petrochemicals-ban) célunk 140 millió dollár addicionális EBITDA elérése 2016 folyamán.

Tovább fejlesztjük a kiskereskedelmi hálózatunkat és keressük az inorganikus lehetőségeket a régióban: kiskereskedelmi hálózatunk elmúlt évekbeli agresszív inorganikus terjeszkedése a 2015-2017-es stratégia mentén azt célozza, hogy a MOL-csoport kiskereskedelmi hálózata legyen a vásárlások elsődleges választása mind az üzemanyagok, mind a kényelmi cikkek esetében. Így keressük a finomítóink ellátási körzetében lévő inorganikus növekedési lehetőségeket a KKE régióban. A nem üzemanyagértékesítésre fókuszáló Fresh Corner koncepciónkat úgy alakítottuk ki, hogy az lefedje a fogyasztók mindennapos igényeit. 2016-ra célunk ezt a koncepciót 300-400 töltőállomásra kiterjeszteni nyolc különböző országban.

2016-ban jelentős erőfeszítéseket tesztünk a töltőállomások személyzetének és a partnereink képzésére, fejlesztésére és motiválására, annak érdekében, hogy egyedi, vásárlóközpontú kultúrát alakítsunk ki, amely vásárlóink megelégedését szolgálja.