Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Külső környezet

Kedvező változások a downstream környezetben

A downstream környezet pozitív meglepetést okozott 2015-ben, mind finomítói, mind a petrolkémiai árrés jóval az iparági ciklus átlagos szintje fölé emelkedett. A finomítók profitáltak a zsugorodó olajárak saját felhasználás költségeit és veszteségeit csökkentő hatásán keresztül. Ezzel összefüggően javult a fekete termékek árrése, míg a benzin árrésének tágulását az amerikai és ázsiai piacok által vezérelt globális benzin-kereslet kiemelkedő növekedése támogatta.