Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy a legfontosabb területeken javítottuk eszközeink rendelkezésre állását. Szervezetünk mindennapos működését az alapvető Downstream értékek határozzák meg, nagy jelentőséget tulajdonítva a biztonságnak, mely 2015-ben a vezetésbeli változásokkal együtt egy nagyon ígéretes, értékeken alapuló kultúrafejlesztési folyamatot indított el elsőként a MOL Petrolkémia területén. Folytatjuk a lean implementációt és elkezdtük az EBK-tudatos vezetői képzés kiterjesztését, miközben a Downstream Termelés területén sikeresen hoztuk a Next Downstream Program által kitűzött célokat is. Továbbra is teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a működési kiválóság elősegítését célzó lépések megtétele iránt, ennek tükrében határozzuk meg következő stratégiai befektetéseinket, melyek minden bizonnyal jövőbeli sikereinket biztosítják majd.

Miika Eerola – Csoportszintű Downstream Termelés, Igazgató

Sikeresen zárult a Next Downstream Program (2015–2017) első éve

A New Downstream Program sikerére és tapasztalataira építve, ami önmagában is 500 millió dollár hatékonysági javulást hozott 2012 és 2014 között, a MOL-csoport Downstream divíziója elindított a Next Downstream Programot, a hatékonyság javító akciók újabb hullámát, lefedve a teljes downstream értékláncot. A 2015-2017 között végrehajtandó Next Downstream Program is a hosszútávon fenntartható javulást célozza, a piaci lehetőségek teljesebb kiaknázása érdekében, valamint a külső és belső kihívásokra adott válaszként. Az ambiciózus 500 millió dolláros ismételt EBITDA növekedés két összetevője:

    • Az eszköz és piaci hatékonyságot növelő intézkedések
    • Valamint a stratégiai növekedési projektek

A program alapvető részét képezi a MOL-csoport 2015-2017-es Downstream stratégiájának, egyben a többi stratégiai cél teljesítésének nyomon követésére is szolgál.

A program első évét lezárva az elért eredmény meghaladja a célkitűzést, a belső teljesítmény által 210 millió dollárt hozzátéve a divízió éves tisztított újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA növekedéséhez. Minden vállalat és üzleti egység túlteljesítette célszámait köszönhetően a résztvevők folyamatos aktivitásának mely magában foglalja a működési költségek csökkentését, egyre magasabb eszköz rendelkezésre állás elérését, valamint az értékesítési mennyiségek és árrések növelését.

Az eszköz és piaci hatékonyságot növelő intézkedések 150 millió dollárt adtak a divízió eredményéhez (az első évre tervezett 110 millió dollárhoz képest), különösen tekintettel a fehéráru kihozatal 1,6%-os növekedésére. A magas rendelkezésre állás, a Dunai finomító bedolgozásának mintegy 15%-ban tengerről vásárolt kőolajjal való működtetése, valamint a kiskereskedelem piaci növekedésen felüli teljesítménye mind hozzájárult az első év sikeréhez. Egyidejűleg a stratégiai projektek - a kúthálózati akvizíciók és az IES új működési modellje - további 60 millió dollárral növelték az eredményt. A kedvező külső ár és árrés környezet hatása a tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA növekedésben 500 millió dollárra tehető, míg néhány nem tervezett esemény mérsékelte az elért pozitív hatásokat.

A Next Downstream Program teljesítése és a Downstream stratégiai céljainak elérése három pilléren nyugszik: kiváló eszközeinken, a piaci igényekhez való alkalmazkodáson és a munkatársaink kompetenciáján.

Valóban minden idők legjobb eredményét értük el 2015-ben, ami bizonyos mértékig köszönhető volt a kedvező külső környezet adta lehetőségeknek, miközben képesek voltunk befolyást gyakorolni az általunk irányítható tényezőkre is. Nincs ráhatásunk a termékárrések alakulására, de folyamatosan ellenőrizzük eszközeink hatékonyságát, vevői kapcsolataink minőségét, valamint munkatársaink elkötelezettségét és fejlődését. Ez a stratégiánkat alkotó három alappillér, amit még akkor indítottunk útjára, amikor sokkal inkább kihívásokkal teli környezettel szembesültünk. Ez a stratégia alkotja továbbra is üzleti döntéseink gerincét.

Ábel Galácz – Csoportszintű Ellátás, Trading & Optimizáció, Igazgató

Eszközök: további fejlesztések a magas színvonalú eszközállományban

Az elmúlt év során jelentős erőfeszítéseket tettünk eszközeink megbízhatóságának növelése érdekében. Ennek során a Dunai finomító és a MOL Petrolkémia működési rendelkezésre állását is növelni tudtuk. A jó teljesítmény elősegítése érdekében bevezettük a Downstream Termelés Igazgató Megbízhatósági Díját, mely elismerésként szolgál azon legjobb termelésben dolgozók számára, akik erőfeszítésiket annak szentelik, hogy növeljék a termelőegységek rendelkezésre állását, elősegítsék a komplex karbantarási ráfordítások hatékony felhasználását és elérjék a berendezések garantált megbízhatóságát. A tavalyi év során felkészültségi vizsgálatokat folytattunk le a jelentősebb nagyleállások kapcsán különböző témákban a Downstream Termelésen belül.

2015-ben elindítottuk az ISO 50001 szabványrendszernek megfelelő energiagazdálkodási rendszer bevezetését annak érdekében, hogy megfeleljünk az Európai Unió energiahatékonysági direktívájában támasztott követelményeknek.

Petrolkémiai üzleti stratégiánk részeként egy szélesebb és jobb minőségű termékportfolióval, valamint a legfőbb piacainkon meglévő részesedésünk növelése révén javítottunk a versenyképességünkön. Így az új 130 kt/év kapacitású butadién kinyerő üzemben sikeresen megkezdődött a kereskedelmi üzem 2015 októberében. Az üzem kapacitáskihasználtsága a piaci keresletnek megfelelően alakult. Miután a tesztüzem sikeresen zárult, megkezdődött a piaci keresleten alapuló butadiéntermelés. A butadién üzem megvalósítási projektje még 2013-ban kezdődött, átlagosan 500 ember munkájával az üzemi területen. A megvalósítás során az iparágban kimagasló, biztonsági szempontból kiemelkedő teljesítményt értünk el azáltal, hogy több, mint 1,3 millió munkaórát teljesítettünk munkaidő-kiesést okozó sérülés nélkül.

Az új 220 kt/év kapacitású LDPE üzem megépítése Pozsonyban munkaidő-kiesést okozó sérülés nélkül ért véget 2015-ben. Az új üzem elindításával növekszik a termelési rugalmassága, javul a termékminőség és lehetővé válik a vegyipari benzin átvételének növelése a Pozsonyi Finomítóból.

A MOL-csoport stratégiájának megfelelően folyamatosan optimalizáljuk logisztikai hálózatunkat. A vasúti flotta megújítására irányuló programunk tovább folytatódik annak érdekében, hogy 2016 végére elérjük a megcélzott 23 éves átlagéletkort.

A logisztika az a megkülönböztető tényező kell, hogy legyen, ami minden esetben választ ad a kereslet és kínálat adta dinamikus változások kezelésére. Új megoldásokat keresünk annak érdekében, hogy teljeskörűen megfeleljünk vevőink igényeinek.

Howard Lamb – Csoportszintű Logisztika, Igazgató

Piac: tovább dolgozunk annak érdekében, hogy erősíteni tudjuk pozíciónkat legfőbb piacainkon

Magyarországi petrolkémiai leányvállalatunk (korábbi nevén TVK) 2015. augusztus 1-től MOL Petrolkémia Zrt. néven folytatja működését. A tiszaújvárosi petrolkémiai működés ezáltal teljes mértékben összevonásra és integrálásra került a Downstream feldolgozás és kereskedelem üzletágával, mellyel tovább bővül a termelési értéklánc és növekszik a hatékonyság is.

Kereskedelmi tevékenységünk eredményeinek maximalizálása érdekében növeltük az Adriai-tenger felől beérkező alternatív kőolaj mennyiségét a Dunai Finomítóba, ahova több mint 1,2 millió tonna kőolaj érkezett, ezáltal 17%-ra növelve az alternatív kőolajfeldogozás arányát 2015-ben. Ezen felül 18%-kal növekedett a nem oroszországi kőolaj feldolgozási aránya az INA finomítóiban, 43%-ról 61%-ra.

Miután lezártuk a Mantovai finomító logisztikai központtá történő átalakítási folyamatát, elkezdtük olaszországi pozíciónk és értékesítési portfóliónk optimalizálását annak érdekében, hogy tovább folytathassuk a MOL–csoport nagykereskedelmi tevékenységét és javítsuk pozíciónkat az olasz piacon.

A földgáz tekintetében elsősorban a szinergiák teljes körű kiaknázása, illetve az árupiacokon átívelő gáz, gőz és villamosenergia árrések optimalizálása a cél, ezáltal elmozdulva a fizikai kereskedés irányába. A bioüzemanyagok terén célunk, hogy maximalizáljuk az olyan alapanyagokban rejlő lehetőségeket, melyeknél az üzemanyagok bio-tartalma is megújuló forrásokból származik. Így javítjuk biokeverékünket annak érdekében, hogy megfelelően felkészüljünk az erre vonatkozó szabályozás 2020-ig történő teljesítésére.

Terveink között szerepel a likvid, kereskedelmi piacokhoz hozzáférést biztosító logisztikai hálózat fejlesztése például a szlovéniai Koperben, mely segítséget nyújthatna a tengeri kereskedelmi tevékenység kiterjesztéséhez. Továbbá a Szerbiában létesítendő saját depó hosszú távon megalapozza a MOL-csoport szerbiai kereskedelmi és logisztikai tevékenységét. Az INA Horvátországban található Solin termináljának korszerűsítésével célunk, hogy a szükséges eszközök és működési folyamatok egy helyre történő konszolidációjával csökkentsük a terminal működési komplexitását, szemben a jelenlegi két helyszínnel melyek termék csővezetékkel csatlakoznak egymáshoz, csökkentett működési költségeket és az elkövetkezendő 10 év ipari szabványainak való megfelelést eredményezve. Összességében a Logisztika területén új technológiai szabványok bevezetését tervezzük annak érdekében, hogy egységes eszköz és szolgáltatás minőséget érjünk el a teljes cégcsoporton belül.

A kiskereskedelmi hálózat bővítése elsősorban inorganikus lépésekkel folytatódott, melynek eredményeként megtartottuk piacvezető pozíciónkat a magyar, a szlovák és a horvát piacokon, miközben második legnagyobb szereplővé váltunk a cseh és negyedik szereplővé a román piacon. Összességében 10% feletti részesedéssel rendelkezünk mind az öt piacon.

Regionális kiskereskedelmi piaci lefedettségünk és vásárlókörünk még tovább bővül majd miután bejelentettük az ENI-vel történő vásárlási megállapodás aláírását és több mint 200 töltőállomás megvásárlását, mellyek a MOL-csoport mind Magyarországon, mind Szlovániában átveszi a teljes ENI hálózatot.

A 2015 és 2017 közötti időszakra vonatkozó kiskereskedelmi stratégiánk részeként célunk, hogy a MOL-csoport Kiskereskedelem mind az üzemanyagok, mind pedig a kényelmi cikkek értékesítési területén a vásárlók első számú választásává váljon. Ennek megfelelően kifejlesztettük az új FRESH CORNER koncepciót, mely napjaink vásárlói igényein alapul és már 28 töltőállomáson sikeresen bevezetésre került a régió 6 országán belül. Ugyanakkor különböző programokat indítottunk vásárlóink biztonsága és környezetünk megóvása érdekében. Ennek megfelelően defibrillátorokat helyeztünk el kijelölt autópályán lévő töltőállomásainkon, átvizsgálást szerveztünk autóvezetők számára és több mint 4000 LED-lámpát szereltünk fel 6 országban az energiahatékonysági programunk keretein belül.

Folytatjuk utunkat a 2017-re kitűzött stratégia célok elérésének érdekében, kihasználva az értékesítési pontjaink által biztosított lehetőségeket és azt, hogy jobban megértjük vásárlóink igényeit, mint versenytársaink. A Fresh Corner koncepciónk nagyon jó példája annak, hogyan tudjuk maximalizálni az üzemanyag és nem-üzemanyag jellegű kínálatunkat a kelet-közép-európai régiónban. Teljes mértékben arra törekszünk, hogy valódi házigazdákká váljunk, vásárlóinknak jókedvet és szívélyes fogadtatást biztosítsunk. Célunk, hogy jelentős mértékben növeljük a kiskereskedelem pénzügyi hozzájárulását, és összességében stabil cash flow termelési képességet biztosítsunk a Downstream üzletág számára.

Lars Höglund – Csoportszintű Kiskereskedelem, Igazgató

Emberi erőforrások: a folyamatos fejlődés támogatja stratégiánkban meghatározott céljaink elérését

Az átfogó downstream stratégiai célok megvalósítása érdekében az úgynevezett “Next Generation Downstream” projekt keretein belül szervezeti változások mentek végbe a korábbi Ellátási Lánc Menedzsment és Ellátás / Kereskedelem szervezetekben, melynek következtében létrejött egy új Ellátás, Trading & Optimizáció szervezet. Az integráció lehetővé teszi a működési szinergiák nagyobb fokú kihasználását, miközben a piaci lehetőségeknek még inkább megfelelő, gyorsabb reakcióidőt és döntéshozatali folyamatot biztosít. A folyamatbeli változásokon felül a projekt fő céljai között szerepelt a cégcsoporton belül kultúrális átalakulás is. Az új szervezeti működés felállítását követően növekedik a harmadik féltől történő vásárlások aránya, mely által lehetőségünk nyílik megerősíteni piaci pozícióinkat.

Ezen túlmenően 2015 során sikeresen folytatódott a lean szemléleten alapuló átalakítás. További teljesítmény javulás várható üzemeinkben a Működési kiválóság program bevezetésével, amit a Pozsonyi Finomítóban a következő év során indítunk el.

Az összes Downstream termeléssel kapcsolatos 2015-re meghatározott egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelemi (EBK) célt teljesítettük, a Fenntartható fejlődés (FF) és EBK akcióterv 90%-ban teljesült. A 2015-ös célok meghatározásakor nagy lépést tettünk előre azzal, hogy a korábban használt összesített LTIF (munkanapkieséssel járó balesetek gyakorisága) értékkel szemben, az összesített TRIR (rögzíthető sérülések aránya) mutatót határoztuk meg, mely által sokkal tisztább képet kapunk a kisebb mértékű balesetekről is. A 2015-ös TRIR érték pontosan az elfogadható határétéknek megfelelően, 2,3-on teljesült. A Downstream Termelés céljai között kiemelt figyelmet kap a biztonság, éppen ezért 2016-tól bevezetésre kerül majd egy új program, mely által drasztikusan csökkenthetők a sérülések és ezzel növelhető a munkavállaói elkötelezettség az egyes üzemi területeken.