Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Áttekintés

  • 5782 km hosszú távvezetékrendszer
  • 24 betáplálási pont, közel 400 gázkiadási pont
  • 6 regionális központ, 6 kompresszorállomás
  • Világszínvonalú irányítóközpont Siófokon

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. (a továbbiakban FGSZ) a legnagyobb szállítási rendszerüzemeltető Magyarországon. Tevékenysége szabályozott piaci környezetben zajlik. A hazai földgázszállítás mellett az FGSZ tranzit tevékenységet is folytat Szerbia és Bosznia-Hercegovina részére, átszállítást Románia, Horvátország, Ukrajna és az MGT Zrt. rendszere / Szlovákia irányába. Nemzetközi összehasonlításban a Társaság vezetékrendszerének műszaki színvonala a csúcstechnológiák közé tartozik. Az FGSZ a térség egyik stratégiai szerepben lévő vállalata. Dinamizmusa és hatékonysága Európa egyik kiemelkedő földgázszállítójává teszi.

Az FGSZ által az elmúlt években végrehajtott stratégiai fontosságú vezetékfejlesztések alapozzák meg a Társaság jövőjét, a regionális gázelosztó szerep kiteljesítését, és hazánk biztonságos, környezetbarát és versenyképes áron történő gázellátását. Az FGSZ felkészülten néz szembe azokkal a kihívásokkal, feladatokkal és követelményekkel, amelyek az Európai Unió által is támogatott, integrált, forráslehetőségeit tekintve diverzifikált és likvid piac kialakításából következnek. A stratégiai célkitűzések további hatékony és átgondolt infrastruktúrafejlesztést tesznek szükségessé.

Az FGSZ Regionális Booking Platformja (RBP) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 984/2013/EU rendelet előírásainak megfelelően lefejlesztett kapacitásallokációs informatikai alkalmazás. A hazai jogszabályi és szabályozási háttérnek megfelelően 2015. május 11-től kezdődően mind a határkeresztező, mind a hazai hálózati pontokon történő kapacitásallokáció az RBP-n keresztülvalósul meg Magyarországon. Ugyanakkor az alkalmazás nem csak az FGSZ rendszerén található határkeresztező és belföldi hálózati pontokon, hanem bármilyen más, akár az együttműködő hazai földgázszállító-rendszertől független hálózati ponton is alkalmas a CAM NC szerinti kapacitásallokációs eljárások lebonyolítására. Az FGSZ-en kívül négy másik EU-s földgázszállító társaság használta 2015-ben az RBP-t (Eustream (Szlovákia), Transgaz (Románia), Plinacro (Horvátország) és MGT (Magyarország)), illetve 2016-ban további TSO-k csatlakozása várható.

Kitekintés

Európai dimenziók

Az FGSZ egy hatékonyabb és több lábon álló gázpiac létrejöttében érdekelt. Ezért a 2015-től 2024-ig terjedő 10 éves időszakban mind a magyar, mind pedig nemzetközi színtéren átfogó infrastruktúrafejlesztésekben kíván részt venni, ezzel segítve a hazai likvid gázpiac kialakulását. A gázpiac átformálása lehetővé teszi, hogy a hazai fogyasztók elérhessék a régió egymással versenyző gázforrásait, és lehetőségeik szerint optimalizálják beszerzési portfóliójukat.

Az FGSZ a stratégiai beruházások első lépcsőfokaként 2006 és 2010 között jelentősen növelte a keleti importkapacitást, összhangban a stratégiai tároló fejlesztésével. Megépült a magyar-horvát és a magyar-román összekötő vezeték.

A stratégiai beruházások második, 2011-2020-as időszakra tervezett üteme a délkelet – északnyugat szállítási útvonalra és a határkeresztezők kétirányúsítására fókuszál. Az FGSZ megkezdte a Dunántúl ellátásbiztonságát a HAG-vezetéktől függetlenül szavatoló belső fejlesztéseket.

A Társaság 2012-ben együttműködési megállapodást kötött az Ukrtransgazzal, amelynek eredményeként 2013 tavaszától biztosítja a földgázszállítás lehetőségét Ukrajna felé megszakítható üzemmódban. Első EU-s szállítási rendszerüzemeltetőként az FGSZ 2015-ben új, az unió jogszabályainak megfelelő együttműködési megállapodást kötött az Ukrtransgazzal, ezzel is úttörő szerepet vállalva az unió keleti határán bonyolított földgázforgalmazásban.

Az FGSZ célja, hogy az ellátásbiztonság érdekében minden lehetséges irányból biztosítsa a földgáz beszállíthatóságát és a létrejött határkeresztező összeköttetések kétirányúvá tételével szerves részévé váljon az őt körülvevő régiónak. Ebben a sorban fontos lépés volt a Románia felől érkező földgáz betáplálási lehetőségének kialakítása. Az első lépcsőben megnyitott kapacitás ugyan csak kisebb mennyiség beszállítását teszi lehetővé, de az FGSZ és román partnere, a Transgaz közösen dolgozik ennek szignifikáns bővítésén. A déli és délkeleti, majd a keleti, végül az északi és nyugati gázforrások becsatornázásával Magyarország gázellátása még biztonságosabbá válik.

Az FGSZ hosszú távú stratégiájában lefektetett beruházások lehetővé teszik, hogy a jelenlegi perifériális gázszállítási szerepkörből kilépve Magyarország az elkövetkező évtizedben regionális gázelosztó központtá fejlődjön.