Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Megőrzött üzleti eredményesség - változó működési környezet

Az FGSZ üzleti tevékenységének eredménye 2015. évben az előző évi eredménnyel azonos szinten teljesült, a hazai szabályozási környezet változásainak kedvezőtlen hatását a külső, gazdasági környezet változása részben ellensúlyozta. A közüzemi szolgáltatások díjának 2013-tól hatályba lépett csökkentése továbbra is kedvezőtlen hatást gyakorol a működési eredményre. A 2015. július 1-i szabályozási változások következtében a hazai szállításból származó árbevételek összetétele jelentősen változott, azonban a teljes árbevételtömeg érdemben nem változott.

Alacsonyabb hazai gázszállítás, csökkenő bevételek

A hazai szállítási tevékenység realizált árbevétele 59 Mrd Ft, amely 2%-kal marad el a bázis időszaki értékekhez viszonyítva. Az árbevételek csökkenését a rendszerhasználók által lekötött éves kapacitások jelentősen alacsonyabb mennyisége, az alacsonyabb szállítási mennyiségek és alacsonyabb forgalmi díj tarifa hatására jelentősen elmaradó forgalomarányos bevételek együttes hatása indokolja, amelyet a magasabb rövid távú kapacitás lekötések hatása csak részben kompenzált.

A hazai szállítási mennyiségek 7%-kal maradnak el az előző évhez viszonyítva, elsősorban az alacsonyabb betárolási mennyiségek hatására.

Magasabb tranzit bevételek a kedvező külső körülmények hatására

A tranzit földgázszállítás realizált árbevétele 21,2 Mrd Ft, amely közel 8%-kal magasabb a bázis időszakban realizált bevételekhez viszonyítva. A tranzit szállítási tarifák változásának kedvezőtlen hatását a deviza árfolyamok változása teljes mértékben ellensúlyozta. A tranzit szállítások összes mennyisége 2015-ben közel 6%-kal marad el az előző évhez viszonyítva, elsősorban a Románia és Ukrajna irányába történő alacsonyabb mennyiségű szállítások következtében, a déli irányú, Szerbia és Bosznia-Hercegovina felé irányuló tranzit szállítási mennyiségek némileg magasabbak a bázis időszakhoz képest.

Működési költségek szigorú kontrollja

A működési költségek az előző évivel azonos szinten teljesültek. Az alacsonyabb szállítási mennyiségekkel összefüggésben a szállító rendszer saját gázfelhasználása, valamint a nyomásfokozási költségek elmaradnak az előző évhez viszonyítva, ezek kedvező hatása ellensúlyozta az egyes év végén elszámolt egyéb ráfordítások hatását. A karbantartáshoz kapcsolódó, valamint az egyéb költségek éves szintje kis mértékben alacsonyabb az előző évhez viszonyítva a szigorú költséggazdálkodás hatására.

Szabályozott szállítási tarifák változásai

2015-ben az FGSZ-re vonatkozó szállítási tarifák tartalmilag és nagyságukat tekintve lényegében változatlanok maradtak. Azonban a vonatkozó EU-s rendszerhasználati szabályok (kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat) 2015. évi hatálybalépése és a tarifarendszer EU-szintű harmonizációjára való felkészülés jegyében az alkalmazás szabályrendszerében történtek változások. Ennek keretében az ármegállapító hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a belépési és kilépési díjak között átcsoportosításokat hajtott végre, amelyek összességükben nem növelték az FGSZ bevételeit, de a rendszerhasználók szempontjából elősegíthetik a hatékonyabb költséggazdálkodást. Emellett új termékek bevezetése (negyedéves és napon belüli kapacitáslekötés) és az éven belüli kapacitástermékek új szemléletű árazása is megjelent a szabályozásban. 2015-ben jogi értelemben kétszereplőssé vált a földgázszállítási piac, amely kapcsán egyrészt bevezetésre került a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetések intézménye, másrészt emelkedett a nominális tarifa oly módon, hogy a két esemény hatására az FGSZ eredménypozíciója közel változatlan maradjon.

2015-ben sem fejeződött be a 2013-ban megkezdett hivatalos költség-felülvizsgálat, helyette 2016-ban új költség-felülvizsgálati eljárás lesz. Így szabályozási értelemben továbbra sem zárult le a 2010. január 1-jén indult szabályozási ciklus, az új árszabályozási ciklus várhatóan 2017. január 1-jén lép hatályba.