Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

A 2015-ÖS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÓJA

2015-ben a MOL 692 Mrd Ft (2,5 Mrd dollár) újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t ért el, ami jelentős, 36%-os éves növekedés (13% dollárban számolva). A MOL jelentősen túlszárnyalta a kitűzött újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA tervét (2,2 Mrd dollár). 2015-ben a Downstream üzletünk adta a Csoport eredményének jelentős részét, az EBITDA kétharmadát, szemben a 2014-es évvel, amikor az Upstream szegmens adta a csoportszintű EBITDA több, mint felét. Ez is a MOL ellenálló, integrált működési modelljének köszönhető, ami lehetővé tette, hogy az extrém kihívásokkal teli külső környezet ellenére is képesek legyünk megőrizni pénzügyi teljesítményünket.

A működő tőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash flow (2,11 Mrd dollár) 850 millió dollárral haladta meg az organikus befektetések értékét (1,26 Mrd dollár) és tovább erősítette stabil mérlegünket. A Nettó adósság/EBITDA 0,73-szeresre csökkent 2015-ben. Az Upstream szegmensben jelentős, 504 Mrd forintos (1,7 Mrd dollár) értékvesztés jelentkezett a negyedik negyedévben ,elsősorban az alacsonyabb olajár következtében. Ezek a speciális tételek egyaránt negatívan hatottak a negyedik negyedéves és az egész éves eredményre .

  • Az Upstream szegmens speciális tételek nélküli EBITDA-ja 201 Mrd forintot ért el 2015-ben, mely 70 Mrd forinttal alacsonyabb, mint 2014-ben a felére csökkent kőolajárak következményeként. Ezt a negatív hatást részben ellensúlyozták az alábbi pozitív fejlemények: (1) a KKE régió termelése éves alapon 2%-kal emelkedett, melyet az olajtermelés 12%-os növekedése támogatott, (2) a kutatási kiadások jelentősen csökkentek, (3) a forint árfolyamának 20%-os csökkenése a dollárral szemben részben kompenzálta az olajárak esését, mindemellett (4) 7,3 dollár/boe-re (hordó kőolaj egyenérték) csökkentette a szénhidrogén-termelés fajlagos költségét.
  • A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-ja több, mint kétszeresére, 462 Mrd forintra nőtt 2015-ben 2014-hez képest. Ezt a teljesítményt támogatta (1) a kedvező külső környezet, beleértve a finomítói és petrolkémiai árrések jelentős emelkedését, (2) a magasabb értékesítési volumenek a finomításban, a petrolkémiában és a kiskereskedelemben egyaránt, (3) a javuló finomítói termékkihozatal, (4) a Next Downstream Program belső hatékonyságjavító intézkedései (210 millió dollár hozzájárulás), és (5) a forint jelentős gyengülése a dollárral szemben.
  • A Gáz Midstream 2015-ben 60 Mrd forint EBITDA-t ért el, amely kis mértékben meghaladja az előző évi eredményt, köszönhetően annak, hogy a IV. negyedéves teljesítmény kompenzálta a gyengébb első kilenc hónap eredményét.
  • A központ és egyéb szegmens 35 Mrd forint EBITDA-t ért el 2015-ben, a növekvő veszteség 2014-hez képest elsősorban az olajipari szerviz cégek alacsonyabb hozzájárulásának köszönhető.
  • A pénzügyi műveletek nettó vesztesége 93 Mrd forintra csökkent az előző évi 104 Mrd forintos szintről, főleg az alacsonyabb árfolyamveszteségnek köszönhetően.
  • A beruházások és befektetések értéke 438 Mrd forintot (1,56 Mrd dollárt) tett ki 2015-ben, amely 18%-kal alacsonyabb az előző évhez képest a jóval alacsonyabb kutatási és termelési kiadásoknak köszönhetően. Ebből az összegből 84 Mrd forintot (301 millió dollárt) fordítottunk inorganikus befektetésekre, beleértve az északi-tengeri akvizíciót és a kiskereskedelmi hálózat bővítését.
  • A működőtőke változás előtti, üzleti tevékenységből származó cash-flow 53%-kal, 644 Mrd forintra nőtt a bázis időszakhoz képest, amely 222 Mrd forintos bővülés. A negatív forgótőke változás (elsősorban az alacsonyabb szállítói tartozások) alacsonyabb, 592 Mrd forintos üzleti tevékenységből származó pénzáramlást eredményezett, amely 36%-os emelkedés év/év alapon.
  • A nettó adósság 536 Mrd-ról 472 Mrd forintra, az Egyszerűsített Nettó adósság/EBITDA pedig 1,31-ről 0,73-szeresre csökkent 2015-ben az előző évhez képest. A nettó eladósodottság (gearing) kis mértékben, 19,6%-ról 20,6%-ra nőtt.

 

 

 

KITEKINTÉS STRATÉGIAI IDŐHORIZONTON

2015 was a year of extremes with the oil price plunging more than 70% from its 2014 summer peak. The oil & gas industry, including MOL, had to face one of the toughest operating environments of the past two decades. Yet despite the challenges, MOL managed to increase its clean CCS EBITDA by 13% compared to 2014 to USD 2.5bn, beating our targets, generating substantial free cash flows and closing the year with an even stronger balance sheet (indebtedness, as measured by Net Debt/EBITDA declining to 0.73). These achievements have placed MOL ahead of most of the integrated oil companies. The dramatically changed environment forced us to take some painful yet necessary decisions, including the revision of the fair value of our Upstream assets. This resulted in material non-cash impairment charges, similarly to many oil and gas companies.

A 2015-ös év komoly változásokat és kihívásokat hozott az olajipar és így a MOL számára is. Az olajár több mint 70%-ot esett a 2014-es nyári csúcshoz képest, ami az utóbbi két évtized egyik legnehezebb működési környezetét eredményezte. A MOL ezen kihívások közepette is képes volt, a korábbi terveket is felül múlva, éves szinten 13%-kal növelni az újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA eredményét, mely elérte a 2,5 Mrd dollárt. Emellett nagymértékben növeltük készpénztermelő képességünket így még erősebb mérleggel zártuk az évet (az eladósodottságot legjobban kifejező nettó adósság/EBITDA mutatónk 0,73%-ra csökkent az év végére). Ezekkel az eredményekkel a MOL jobban teljesített az integrált olajipari vállalatok többségénél. A drámai mértékben változó külső környezet hatására azonban – más olajipari cégekhez hasonlóan – nekünk is meg kellett hoznunk néhány fájdalmas, ámde szükséges lépést, többek között az Upstream eszközeink könyvekben nyilvántartott értékének felülvizsgálatát. Ez jelentős, készpénzkiáramlással nem járó, leírásokat eredményezett 2015-ben.

Már 2015 is nehéz évnek bizonyult, de 2016 valódi próbatételt jelent majd, mivel egyre nagyobb volatilitást láthatunk a már eddig is kiszámíthatatlan olajpiacon. A MOL, ugyanakkor, továbbra is biztos abban, hogy az ellenálló, integrált üzleti modellje, a magas színvonalú, alacsony-költségszintű eszközei és a hatékonyságjavítás érdekében tett folyamatos erőfeszítései meghozzák eredményüket és a Csoport a viharos időket sikeresen vészeli át.

A Csoport elsődleges célja továbbra is az, hogy megfelelő cash flow-t érjen el, mely fedezi mind a Csoport saját befektetési igényeit, a pénzügyi költségeket, a fizetendő adókat és a részvényesek felé fizetett osztalékot egyaránt, az erős és biztonságos mérleg pozíció megtartása mellett. 35-50 dolláros hordónkénti olajárat és a tavalyi évhez képest mérsékelt, de az elmúlt évek átlagához képest jobb downstream környezetet feltételezve a MOL 2016-os EBITDA eredmény várakozása 2 Mrd dollár körüli. Összhangban a belső átalakítási folyamatokkal és tekintettel a külső környezetre a MOL 1,3 Mrd dollárra csökkentette a maximális organikus CAPEX tervét. Az organikus CAPEX a 2015-ös évhez hasonló mértékű lehet. Így a MOL továbbra is fedezni képes befektetéseit, a kamat-, adó- és osztalék kifizetéseket, valamint esetleges kisebb mértékű akvizíciókat. Továbbra is stabil mérleget várunk, mely növekvő értéket képvisel és kiemeli a vállalatot a pénzügyi nehézségekkel küzdő iparág szereplői közül. Az erős mérleg nem csupán biztonságot, de lehetőséget is jelent a jelenlegi változó időkben, és jó alapot biztosít a MOL-nak, hogy kihasználhassa a kínálkozó lehetőségeket.

A MOL 2015-ben bebizonyította, hogy Downstream üzletága hatékony és jelentős készpénztermelő képességgel rendelkezik, és képes megragadni a külső környezet változásából adódó lehetőségeket. A MOL minden eddigi eredményét felülmúlva 1,65 Mrd dollár újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t ért el 2015-ben, az egyszerűsített szabad cash flow pedig több, mint 1 Mrd dollárt tett ki. Míg a külső környezet is jelentős szerepet játszott, belső hatékonyságjavító programunk nélkül nem lettünk volna képesek erre a kiemelkedő eredményre, ez utóbbi a tavalyi évi EBITDA mintegy felét tette ki. A Next Downstream program már az első évben komoly, a várakozásainkat meghaladó 210 millió dolláros hozzájárulást hozott. Az eszköz- és hatékonyságjavító lépéseink 150 millió dollárral járultak hozzá a program sikeréhez (a korábban várt 110 millió dollárhoz képest). Az eredményeket támogatta a javuló finomítói termékkihozatal, a javuló üzemi rendelkezésre állás a petrolkémiában, az alternatív kőolaj ellátás és a javuló kiskereskedelmi teljesítmény. Mindemellett stratégiai projektjeink 60 millió dollárral járultak hozzá a programhoz, főleg a kiskereskedelmi akvizíciók és a IES fejlesztésén keresztül.

2016-ban folytatjuk a Next Downstream programunkat, melytől további, közel 300 millió dolláros EBITDA javulást várunk 2017-re. A 2016-os eredményekhez, a hatékonyságjavító intézkedések mellett, nagymértékben hozzájárul majd petrolkémiai növekedési projektjeink hatása (a butadién üzem Tiszaújvárosban és az új LDPE üzem a Slovnaftban). Várakozásaink szerint a Next Downstream program kiemelkedő szerepet játszik majd abban, hogy legalább részben ellensúlyozzuk a margin környezet várható normalizálódását. Feltételezéseink szerint mind a finomítói (4-5 dollár/hordó) mind a petrolkémiai margin (400-500 euró/tonna) konszolidálódni fog a 2015-ös magas szintekről, de még így is az elmúlt évek átlaga fölött marad az alacsony olajár-környezetben.

Az Upstream területen erős alapokkal rendelkezünk, a kiemelkedően alacsony-költségű és jelentős készpénzt termelő KKE régióban, ahol nemcsak, hogy képesek voltunk megállítani a termelés csökkenő trendjét, de 2015-ben 2%-kal növeltük a kitermelést. A javuló eredmények hátterében a horvátországi és a magyar szárazföldi termelés növekedése állt (az előbbi 20%-kal, míg az utóbbi 7%-kal emelkedett).

Ugyanakkor a kőolajár masszív esése további lépések megtételére sarkallja a MOL-t. Az alacsony olajár-környezetre nem mint fenyegetésre, hanem mint lehetőségre tekintünk, megerősítve az üzletünket és képessé téve arra, hogy 35 dollár/hordó olajár-környezetben is jól, profitábilisan működjön. A Downstream sikereinken felbuzdulva, 2016-ban elindítjuk az Új Upstream programot, melynek végső célja, hogy 35 dolláros olajár mellett is önfinanszírozóvá tegye az üzletág működését. A program keretében a teljes értéklánc mentén a hatékonyságra növelésére fókuszálunk majd. Emellett CAPEX programunkat is úgy módosítjuk, hogy csak olyan projektekre költsünk, melyek alacsony olajár mellett is kifizetődők, így a teljes organikus CAPEX keretünk várhatóan 0,5-0,6 Mrd dollárra csökken 2016-ban. Míg a kutatási költségeinket csökkentettük, nem adjuk fel annak lehetőségét, hogy további készletpotenciált kutassunk fel és középtávon biztosítsuk a készletpótlást. A kutatási tevékenység fókusz területei 2016-ban Norvégia, a KKE régió szatelit mezői és Pakisztán lesznek. A MOL célja idén is a KKE régió termelésének optimalizálása és termelés-növekedés elérése lesznek. Várhatóan a nemzetközi portfólió is növelheti termelését, elsősorban az Egyesült Királyságban. Mindezek eredőjeképpen 105-110 mboepd (ezer hordó kőolajegyenérték/nap) termelést várunk 2016-ban és 2017-ben (kissé magasabbat, mint 2015-ben), mely 110-115 mboepd-re növekedhet 2018-ra.