Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

A 2015-ös év áttekintése

2015 Áttekintés

 • 1,65 millárd dollár újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA eredménnyel a valaha elért legerősebb pénzügyi teljesítény, mely a belső hatékonyságnövelési alapokra építve 89%-os dollárban kifejezett javulást mutatott a 2014-es teljesítményhez képest
 • A MOL-csoport Downstream három éves hatékonyságnövelési programjának első éve 210 millió dollár eredmény realizálásával sikeresen lezárult, azáltal hogy minden üzletág meghaladta éves célkitűzését
 • A Downstream újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA közel 50%-át a petrolkémia és kiskereskedelem biztosította, ezáltal tovább erősítve az üzleti integrációt

Kitekintés

 • Várakozásaink szerint a külső környezet továbbra is támogatóan hathat, a várakozások szerint az árrések magasan az iparági ciklus átlagos szintje felett maradnak, bár a kiemelkedő 2015-ös évhez képest valószínűleg gyengülés mutatkozik majd
 • A Downstream folytatja stratégiai célkitűzésének megvalósítását: a finomítók hatékonyságának növelésével, valamint a petrolkémiai és kiskereskedelmi üzletág organikus és felvásárlásokkal való bővítésével.
 • A Next Downstream Program célja továbbra is a teljes Downstream EBITDA javítása és a külső környezet gyengülése okozta visszaesés enyhítése. A 2014-es előrejelzések alapján 2017-re megcélzott 1,3-1,4 Mrd dolláros tisztított újrebeszerzési árakkal becsült EBITDA részét képezi:
  • Az eszköz és piaci hatékonyságot növelő intézkedésekből származó 350 millió dollár
  • Valamint a stratégiai növekedési projektek 150 millió dolláros eredményjavító hatása
 • A Downstream üzletág normalizált CAPEX 2017-re várhatóan 400-500 millió dollár közötti szinten mozog majd, mely megteremti a kiváló szabad cash flow termelési képesség alapját

 

Örömömre szolgál, hogy teljes mértékben ki tudtuk használni a külső körülmények kínálta lehetőségeket úgy a finomításban, mint a petrolkémia és a kiskereskedelem területén a 2015-ös év során. Azonban a valaha elért legmagasabb, 1,65 Mrd dolláros EBITDA elérése nem csupán a kedvező külső hatásoknak köszönhető, hanem jelentős belső hatékonyság növelést is tükröz. Jól haladunk a Next Downstream Programmal, ami már 210 millió dollárral járult hozzá a 2015-ös eredményhez. A részletes akcióterv birtokában magabiztosak vagyunk, hogy a program hozni fogja majd a kitűzött, összesen 500 millió dolláros eredményjavító hatását. A Next Downstream Program üzleti intézkedései mellett úgy döntöttünk, hogy több időt és figyelmet fordítunk a belső munkahelyi kultúra fejlesztésére követve alapvető értékeinket. Hiszem, hogy csak ily módon válhat folyamatossá és hosszútávon fenntarthatóvá minden hatékonyságjavító program és kerülhetünk közelebb a működési kiválóság legmagasabb fokához.

Ferenc Horváth – Ügyvezető Igazgató, Csoportszintű Downstream

Versenyelőnyünk

A MOL-csoport Downstream divíziója különböző üzletági tevékenységekből áll, amelyek egy integrált értéklánc részeit alkotják. Ez az értéklánc a nyersolajat egy sor finomított termékké alakítja át, amelyeket a háztartási igények kielégítésére, ipari és közlekedési célokra használnak fel. A termékpaletta része többek között a gázolajat, a dízelt, a fűtőolajat, a repülő-üzemanyagot, a kenőanyagokat, a bitument, a ként és a folyékony szénhidrogén gázt (LPG). Továbbá a vállalat petrokémiai termékeket is gyárt és értékesít világszerte, valamint vezető pozíciót tölt be a kelet-közép európai régió petrokémiai szektorában.

Az összesen 20,9 millió tonna/év finomítói és 2,2 millió tonna/év petrokémiai kapacitással rendelkező „hat termelőegységből álló modellünk” számára előnyt jelentenek a komplex eszközparkunkból eredő szinergiák. A magas nettó készpénztermelő képességgel rendelkező finomítóink Magyarországon és Szlovákiában a leginkább versenyképesek közé tartoznak mind a földrajzi fekvésükből adódó lehetőségeket,, mind a kiegyenlített termékstruktúrájukat és fogyasztói körüket figyelembe véve. A MOL-csoport Petrolkémia üzletága jelentős előnyt biztosít a cégcsoport finomítói számára, s emellett magas minőségű termékeket juttat el fogyasztóinkhoz. Az új 130 kt kapacitású butadién üzem befejezésével és az LDPE-4 üzem 2016 első negyedévében történő megvalósításával tovább szélesítjük értékláncunkat, mely által a MOL-csoport célja, hogy még versenyképesebbé váljon a petrolkémiai piacon. A több, mint 1900 töltőállomással rendelkező kiskereskedelmi hálózatunk 11 országban van jelen túlnyomórészt finomítóink ellátási-sugarán belül, ami lehetővé teszi számunkra a finomítás és kereskedelem, valamint a kiskereskedelem közötti szinergiák maximalizálását.

Alapanyag optimalizálásunk biztosítja, hogy a kőolaj típusok széles palettájából a legmegfelelőbb nyersanyagot válasszuk ki finomítóink számára. Az aktuális kőolajpiaci trendek alapján a Barátság I. kőolajvezeték sikeres rehabilitációját és kibővítését követően 2012 és 2015 között folyamatosan növeltük a finomítóinkban az alternatív nyersolaj feldolgozást az urál típusú kőolajjal szemben. Kőolaj- és alapanyagellátásunkat, valamint az alacsony költségek melletti termékszállítást kiterjedt vezetékrendszerünk és megnövelt tárolókapacitásunk révén biztosítjuk.