Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Az erőteljesen érvényesülő biztonsági kultúra, az energia-felhasználás csökkentésének stratégiai fókuszba állítása és a technikai kompetenciák fejlesztése pozitív fenntarthatósági eredményeket hoztak a Downstream üzletágban miközben a termelés növekedett 2015-ben.

Stratégiai cél:

Minden telephely javítsa egy decilissel a jelenlegi ágazati CO2-mutatóját.

Teljesítmény:

 • MOL-csoport ÜHG kibocsásának legnagyobb részéért a finomítás és petrolkémia üzletágak a felelősek.
 • A Next Downstream Program energiahatékonysági intézkedései 49 ezer tonna CO2-megtakarítást eredményeztek.
 • Az ÜHG célkitűzés elérésében komoly kihívást támaszt a 2015-ben tapasztalt 4%-os kibocsátásnövekedés.

Stratégiai cél:

A Downstream termelés energiafelhasználásának 5%-kal történő csökkentése.

Teljesítmény:

 • A MOL Petrolkémia, az INA d. d. és a MOL Nyrt ISO 50001-es tanúsítványt szerzett.
 • A finomítás üzletágban a termelés növekedése miatt nőtt az energia-felhasználás is.
 • A petrolkémia üzletágban a fajlagos energia-felhasználás 12%-kal csökkent 2011-hez képest.

Stratégiai cél:

Nulla balesetet célzó programok bevezetése.

Teljesítmény:

 • Kiemelkedő biztonság- és egészségvédelmi eredményt ért el a Slovnaft az LDPE és a MOL Petrolkémia a butadién gyártórészlegének megépítése során.
 • Megnövekedett a munkaerő-kieséssel járó munkabalesetek (LTI) száma a magyar és horvát finomítókban.
 • Viszonylag magas számú LTI-t okoztak az elbotlások és elcsúszások.
 • A folyamatbiztonsági események száma 12%-kal csökkent 2013-hoz képest, azonban ezek közvetett pénzügyi hatása megnőtt 2015-ben az üzemleállások miatt.

Stratégiai cél:

Környezeti lábnyom csökkentése.

Teljesítmény:

 • Az SO2- és NOx-mutatók növekedésének az oka a földgázt helyettesítő fűtőolaj megnövekedett finomítói felhasználásából ered.
 • A légszennyező anyagok 5 évre vetített kibocsátásának a trendje jelentős javulást mutat, ami leginkább a szigorú törvényi előírásoknak tudható be.

Stratégiai cél:

A teljes vízfelhasználás csökkentése 5%-kal a Downstream termelésben.

Teljesítmény:

 • A vízkivétel csökkenése nem a hatékonysági intézkedések eredménye, hanem egyes részlegek tevékenységének mérsékléséből fakadt.
 • A 1 m3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó elfolyások összmennyisége 12,9 m3-re növekedett 2014-hez képest.

Stratégiai cél:

Az üzletvitelre nézve kritikus kompetenciák és vezetői képességek fejlesztése.

Teljesítmény:

 • A downstream összlétszáma magába foglalja a finomítás, a petrolkémia, a logisztika, és a kiskereskedelem üzletágait.
 • A kiskereskedelmi üzletmodell-váltás a létszám csökkenését eredményezte.
 • A technikai kompetenciák és a vezetői képességek fejlesztésének előtérbe helyezése növelte elsődlegesen a képzési tevékenységünket.