Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Vállalati információk

A MOL Nyrt. alapításának dátuma: 1991. október 1. Bejegyezve a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság jegyzékében 1992. június 10-i dátummal, 1991. október 1-i hatállyal 01-10-041683 számon.

Jogelőd: Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt és tagvállalatai

A jelenleg érvényes alapszabályt a 2014. április 24-i évi rendes közgyűlésén fogadták el. Az Igazgatóság ezt követően a telephelyekre vonatkozóan (az alapszabály 2. számú mellékletében) hajtott végre módosításokat 2015. február 19-i és 2016. március 17-i hatállyal. Az aktuális alapszabály megtekinthető vagy igényelhető a társaságtól, valamint elektronikus formában letölthető a Társaság honlapjáról.

Alaptőke 2015. december 31-én: 104.518.484 névre szóló, egyenként 1.000 Ft névértékű, „A” sorozatú törzsrészvényből, 1 darab névre szóló, 1.000 Ft névértékű, meghatározott elsőbbségi jogokat biztosító, „B” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényből, valamint 578 névre szóló, egyenként 1.001 Ft névértékű, „C” sorozatú törzsrészvényből áll.

Tulajdonosi szerkezet

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti kimutatás a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján készült, és nem teljesen tükrözik a részvénykönyvbe bejegyzett tulajdonosi struktúrát. A részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező. A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A MOL alapszabálya értelmében, egy részvényes vagy részvényesi csoport sem gyakorolhatja a szavazati jogok több mint 10%-át.

A részvényekre vonatkozó információ

A MOL részvények árfolyamát közzéteszi a magyar napilapok többsége, és többek között elérhető a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu). A MOL Nyrt. DR-jainak indikatív áralakulása és forgalma a londoni IOB-n, a Thomson Reuters rendszeren a MOLBq.L RIC kóddal, a Bloomberg rendszeren a MOLD LI RIC kóddal érhető el. A MOL részvények és DR-ok részt vesznek továbbá az amerikai Pink Sheet OTC piac kereskedésében.

A MOL részvények Budapesti Értéktőzsdén kialakult árfolyama a Thomson Reuters rendszeren a MOLB.BU, a Bloomberg rendszeren pedig a MOL HB RIC kóddal érhető el.

Az alábbi táblázat mutatja a MOL részvények kereskedési adatait 2015-ben negyedéves bontásban.

 

Sajátrészvény állomány

A 2014-es év folyamán az alábbi sajátrészvény tranzakciók történtek:

 

A társaság szervezetében, illetve a felső vezetés összetételében bekövetkezett változások:

Személyi változás a MOL-csoport Upstream divíziójának felsővezetésében

Alexander Dodds, a MOL-csoport Upstream divíziójának Ügyvezető Igazgatója személyes okokból a 2015. szeptember 21-től távozott pozíciójából.

A MOL-csoport az Upstream divízió irányításával Dr. Berislav Gaso-t bízta meg. Dr. Gaso új feladatát továbbra is az Upstream divízió Chief Operating Officer-ként (ügyvezető igazgatóhelyettes) látja el.

A Társaság 2015. április 16-án megtartott Éves Rendes Közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:

  • Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta Járai Zsigmond urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.
  • Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta Dr. Parragh László urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.
  • Az Igazgatóságának tagjává újraválasztotta Dr. Martin Roman urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.
  • A Felügyelő Bizottság tagjává választotta Dr. Szivek Norbert urat 2015. április 29-től 2020. április 28-ig tartó időtartamra.

Töröcskei István felügyelő bizottsági tagsága lejárt.

A felső vezetés MOL kibocsátású értékpapír tulajdona 2015. december 31-én