Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

A Felügyelő Bizottság jelentése a 2015. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint a közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról

György Mosonyi
Chairman of the Supervisory Board

Dr. Attila Chikán
Chairman of the Audit Committee

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a törvényekben előírt kötelezettségeinek megfelelően végezte feladatát, az év során mindkét bizottság az egyes napirendi pontokat közösen tárgyalva 5 ülést tartott. Állandó napirendi pontjai között szerepelt az Igazgatóság negyedéves beszámolója a Társaság működéséről, a Belső Audit, a Compliance és Etika szervezet, valamint az Audit Bizottság beszámolója, ezeken felül a Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket is áttekintette. Jelentését az Igazgatóság beszámolója, a könyvvizsgálók véleménye, valamint a tervezett, folyamatos évközi ellenőrzések alapján alakította ki, és folyamatosan támaszkodott az Audit Bizottság munkájára is. A 2015. év folyamán tartott ülései alkalmával is részletesen foglalkozott a MOL-csoport üzleti helyzetével, a Csoport és az üzletágak stratégiai fejlődésével. Az Igazgatóság által hozott döntésekről és a Társaságot érintő kérdésekről a Felügyelő Bizottság folyamatos tájékoztatást kapott.

A MOL 2015. év végi 5,1 milliárd USA dollár piaci kapitalizációjával a kelet-közép-európai régió egyik vezető, integrált társasága.

A Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi beszámolója megbízható és valós képet nyújt a gazdálkodásról, melyet az Ernst & Young Kft. könyvvizsgált. A beszámoló alapjául szolgáló könyvvezetés az Audit Bizottság jelentésével is alátámasztva, a számviteli törvény előírásainak és az Európai Unió által alkalmazott IFRS irányelveknek megfelelően, a Társaság számviteli politikájával összhangban készült. A mérleg valamennyi adata analitikus nyilvántartással alátámasztott. Adófizetési kötelezettségeinek megállapítása és befizetése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt.

A MOL-csoport konszolidálásába teljes körűen 133, equity módszerrel (részlegesen) további 9 társaság került bevonásra. A tulajdonosi szerkezet az elmúlt év során kis mértékben változott.

2015. év végére az előző év végéhez képest a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya kis mértékben nőtt, míg a hazai intézményi- és magánbefektetők tulajdoni hányada kis mértékben csökkent. A Dana Gas eladta teljes tulajdoni hányadát. A Társaságnak a részvénykönyvi bejegyzési kérelmek és a részvényesek publikált bejelentései alapján hat 5%-nál nagyobb szavazati joggal rendelkező részvényese (illetve egy részvényesi csoportba tartozó részvényese) volt 2015. december 31-én. A MOL legnagyobb részvényese a Magyar Állam a részvények 24,7%-át birtokolja. 2015. december végére a vállalat sajátrészvény állománya 1,46%-ra, majdnem az előző évi érték felére csökkent.

A MOL-csoport 2015-ben a kihívásokkal teli üzleti környezet és az olajáresés ellenére is megfelelően teljesített, az EBITDA 648 milliárd Forintot ért el, mely jelentős, 59%-os növekedés az előző évhez képest. Ezen túlmenően a MOL saját beruházásait jelentősen meghaladó működési cash flowt termelt, míg az eladósodottságot viszonylag alacsony szinten tartotta. A kiváló eredmények hűen tükrözik az integrált üzleti modell erősségét és a külső környezettel szembeni ellenállóságát, ami annak köszönhető, hogy megfelelő az Upstream és a Downstream üzletág portfólión belüli aránya. Ugyanakkor főleg az alacsony olajárral összefüggő jelentős, 525 milliárd forint mértékű értékvesztés negatívan érintette a csoport nettó eredményét.

Az Upstream üzletág pénzügyi eredménye elmarad a 2014. évitől, mivel az olajáresés folytatódott. Az EBITDA 245 milliárd forint volt, míg a könyv szerinti működési veszteség 468 Mrd Ft lett, az eredményt negatívan befolyásolta az elszámolt értékvesztés. Az alacsonyabb pénzügyi hozzájárulás ellenére sikerült előrelépnünk az év folyamán: a szénhidrogén kitermelés 7%-os mértékben nőtt, a termelés fajlagos költsége pedig 7%-ot csökkent.

A Downstream üzletág kifejezetten erős pénzügyi és működési teljesítményt nyújtott. Az EBITDA több mint megháromszorozódott 2015 folyamán, és elérte a 375 milliárd forintot. A petrolkémia és kiskereskedelem szektor adta az eredmény több mint felét. A pozitív eredményekhez, mind a kedvező külső környezet, mind belső hatékonyságjavító intézkedések hozzájárultak. A három éves Next Downstream Program már az első évében komoly, várakozásokat meghaladó eredményt ért el.

Összességében 2015 folyamán a MOL megőrizte erős pénzügyi pozícióját, amely a külső környezettel szembeni ellenálló integrált üzleti modellnek és a magas színvonalú, alacsony költségszintű eszközállománynak köszönhető. A jövőre nézve, bár számos, a külső környezetből adódó kihívással kell szembenézni, a MOL elkötelezett marad erős készpénztermelő képességének megőrzése mellett, melyből organikus beruházásait és részvényeseinek fizetendő osztalékot is képes finanszírozni. Mindemellett a pénzügyi stabilitás fenntartás továbbra is prioritást élvez.

Annak ellenére, hogy az alacsony olajárak és a Downstream külső környezet normalizálódása kihívásokat támasztanak, a MOL biztos benne, hogy sikeresen birkózik majd meg a kihívásokkal, építve az ellenálló, integrált üzleti modelljére és az előző években lefektetett erős pénzügyi alapokra.

A Felügyelő Bizottság a MOL Nyrt. 2015. évi auditált beszámolóját 2.794 milliárd Ft mérlegfőösszeggel, 190 milliárd Ft mérleg szerinti veszteséggel, és 8 milliárd Ft lekötött tartalékkal, a MOL-csoport 2015. évi auditált konszolidált beszámolóját 3.928 milliárd Ft mérlegfőösszeggel és 257 milliárd Ft részvényesekre jutó veszteséggel a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Felügyelő Bizottság támogatja az Igazgatóság javaslatát, mely szerint 2016-ban a Társaság a 2015. december 31-ével zárult üzleti évre vonatkozóan 55 milliárd Ft osztalékot fizessen. A javasolt összeg az előző évek egyszeri kifizetést nem tartalmazó osztalékra vonatkozó, fokozatosan növekvő kifizetési trendjének a folytatását jelenti.

A Felügyelő Bizottság megvizsgálta az Igazgatóság valamennyi, a közgyűlés elé kerülő előterjesztését és határozati javaslatát, azokat támogatja és elfogadásra javasolja a Közgyűlés részére.

Az Audit Bizottság segítette a Felügyelő Bizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 2015. évi beszámolók áttekintésében, és támogatta a Felügyelő Bizottság jelentését.

Budapest, 2016. március 23.

A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottsága és Audit Bizottsága nevében:

 

Mosonyi György, Dr. Chikán Attila,
Felügyelő Bizottság elnöke az Audit Bizottság elnöke