Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Mr. MOSONYI György

MOL-csoport pozíciók:

 • A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011. május 1-jétől és elnöke 2011. június 8-tól
 • Az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának állandó meghívottja
 • A MOL Petrolkémia Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke 2015. szeptember 1-től
 • A SLOVNAFT a.s. Felügyelő Bizottságának elnöke
 • Az INA d.d. Felügyelő Bizottságának alelnöke

1974-től a Shell International Petroleum Co. magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, Joint Venture Szövetség elnökségi tagja, a World Petroleum Council Magyar Bizottságának elnöke 2015. januárig. 2012 áprilisától a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatóságának tagja. 1999-től 2011-ig a MOL Nyrt vezérigazgatója, az Igazgatóság tagja. 2006. és 2011. között az Igazgatóság Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke, 2015. árpilis 15-ig a TVK Igazgatóságának elnöke.

Dr. CHIKÁN Attila

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2004. április 30-tól
 • A Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 2005. december 5-től
 • Az Audit Bizottság elnöke 2011. június 8-tól

1968 óta a Budapesti Corvinus Egyetemen és jogelődjénél dolgozik. 1989-től 1998-ig a BKÁE Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetője. 1998–1999-ben a magyar kormány gazdasági minisztere. 2000 és 2002 között a miniszterelnök gazdasági tanácsadói testületének elnöke. 2000 és 2003 között a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem rektora. Ezt követően az Egyetem Versenyképesség Kutató Intézetének igazgatója. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja és a Svéd Tudományos Akadémia külföldi tagja. Tiszteletbeli doktori címet kapott a Lappeenranta-i Műszaki Egyetemtől (Finnország) és a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetemtől. Jelenleg számos funkciót tölt be hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, több nemzetközi gazdasági folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. A Richter Gedeon Nyrt. Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának elnöke.

John I. CHARODY

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től
 • Az Audit Bizottság tagja

1953 és 1956 között a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Geofizikai Kutatóintézetében dolgozott. 1956 után Ausztráliában vezető pozíciót töltött be a Bridge Oil Ltd., Aurora Minerals, Project Mining, valamint több tőzsdén jegyzett olaj- és bányász társaságnál. Winton Enterprises Pty.Ltd. és a Galina Investment nemzetközi tanácsadó cégek elnök-vezérigazgatója. Charody úr 1971-től az Ausztrál Igazgatók Intézetének, 1967-től az Ausztrál Vezetési Intézetének tagja, békebíró 1972 óta. 1973-ban az angol királynő kitüntetettje (Member of British Empire) Ausztráliáért tett szolgálatáért. 1990 után az Ausztrál Szövetségi Kormány Budapestre akkreditált, a régió kapcsolataiért felelős kereskedelmi minisztere 12 országban. 1997-ben a magyar köztársasági elnök az ausztrál–magyar pénzügyi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét adományozta neki. A Pick Rt. igazgatósági tagja. A Csányi Alapítvány kuratóriumi igazgatósági tagja.

Slavomír HATINA

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2002. október 11-től

1970-től dolgozott a Slovnaftnál, ahol különböző vezetői pozíciókat töltött be. 1994 és 2001 decembere között Pozsonyban dolgozott a Slovnaft a.s-nél, 1994-től 1998-ig mint a társaság vezérigazgatója, 1998-tól 2001-ig mint annak elnöke. 1994-től 2005 februárjáig a társaság Igazgatóságának elnöke. A Szlovák Műszaki Egyetem 2001-ben tiszteletbeli doktori címet adományozott számára. 1995-től 2014. decemberig a Slovintegra a.s. elnök-vezérigazgatója volt. Jelenleg a BIATEC GROUP a.s. Igazgatóságának elnöke. Hatina úr szlovák állampolgár.

Dr. sc. Zarko PRIMORAC

MOL-csoport pozíciók:

 • A MOL Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2012. április 27-től

1964-ben fejezte be egyetemi tanulmányait Szarajevóban, majd 1968-ban közgazdaságtudományi kisdoktori címet szerzett Szkopjében. 1968 és 1981 között több jelentős pozíciót töltött be a szarajevói Energoinvest vállalatnál. Ugyanebben az időszakban vezető jugoszláv bankoknál és fontos termelő vállalatoknál az Igazgatóság tagja és Elnöke volt: JUBMES, Yugoslav Bank for Foreign Trade Beograd, Privredna banka Sarajevo, Yugobanka Belgrade, FAMOS Sarajevo, Petrol invest Sarajevo. Elnökségi tagja volt az egykori Jugoszláv Kereskedelmi Kamarának, elnöke a Szarajevói Kereskedelmi Kamarának, tagja volt a XIV. Téli Olimpia Szervező Bizottságának 1984-ben melyet Szarajevóban tartottak. Az IBA - International Association Bauxit Kingston, Jamaica vezetőségének elnöke volt, valamint Bosznia és Hercegovina Parlamentjének tagja és az ország pénzügyminisztere.
1976-1992 között egyetemi oktató volt a Szarajevói Egyetem Közgazdaságtudományi Karán és más közgazdaságtudományi felsőfokú oktatási intézményben, Jugoszláviában.
1993 után Dr. Primorac Horvátországban dolgozott. Többek között tulajdonosa és igazgatója volt az Inženjerski biro - revizija Zagreb-nak, valamint tagja a PricewaterhouseCoopers Zagreb igazgatótanácsnak és területi elnöke a Deloitte Zagrebnak.
Dr. Primorac többek között a HEP – Croatia Electro – energetikai vállalat Zagreb - Számviteli Bizottságának és a Felügyelő Bizottságának elnöke, tagja a BAC-nak - Délkelet-Európai Üzleti Tanácsadó, valamint elnökségi tagja a Horvát Gazdasági Egyesületnek.

JUHÁSZ Attila

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2007. október 12-től

1986-ban csatlakozott a Társasághoz. A teljes időszak alatt a Kutatás-Termelés Dívizió szervezetében töltött be különböző pozíciókat. A MOL-Bányász Szakszervezet Területi koordinátora és megalakulása óta az Üzemi Tanács tagja volt. A jelenlegi Üzemi Tanács munkájában megfigyelőként vesz részt.

Dr. PUSKÁS Sándor

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság munkavállalói képviseletet ellátó tagja 2011. április 28-tól

Olajmérnökként 1985-ben csatlakozott a MOL-hoz, illetve annak jogelődjéhez. Okleveles olajmérnök és K+F vezető szakértői munkakört tölt be a MOL Kutatás-Termelés Divízió Csoportszintű Kutatás & Üzletfejlesztés K+F szervezetében, Algyőn. Termelési és műszaki kutatás-fejlesztési mérnökként és projektmenedzserként 30 éves, kőolajtermelésben szerzett tapasztalattal rendelkezik. Dr. Puskás a Moszkvai I. M. Gubkin Petrolkémiai és Gázipari Egyetemen szerezte mérnöki diplomáját és a szegedi József Attila Tudományegyetemen védte meg doktori fokozatát a kolloidkémiai tudományok terén. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében szerezte meg posztgraduális HR és K+F menedzsment fokozatát. Dr. Puskás számos műszaki- tudományos közlemény szerzője és társszerzője. Tagja az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek és a MOL-Bányász szakszervezetnek.

HEGEDŰS Andrea

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2012. október 12-től

Pályafutását 1990-ben a Dunántúli Kőolajipari Vállalatnál, Százhalombattán kezdte vegyészként. További tanulmányokat folytatott és képesítést szerzett pénzügyből és szociológiából. 1995-től a MOL Nyrt. Olajipari Szakszervezet képviselője a Százhalombattai Finomítóban, ahol kiemelt figyelmet fordít a termelés területén folyamatos műszakban dolgozók biztonságára. A szakszervezet munkáját többek között pénzügyi alelnökként támogatja.

Dr. SZIVEK Norbert

MOL-csoport pozíciók:

 • A Felügyelő Bizottság tagja 2015. április 29-től

Dr. Szivek Norbert jogi tanulmányait Németországban kezdte, majd Magyarországon fejezte be. Pályafutása közigazdasági területen indult, ezt követően egy piacvezető ingatlan-beruházásokkal foglalkozó cégnél folytatta karrierjét, ahol a születőben lévő energetikai üzletággal foglalkozott. Később saját vagyonkezelő céget alapított. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter felkérésére 2015. február 16-tól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója és Igazgatóságának tagja. Számos kiemelt jelentőségű társaságnál tölt be tisztséget. A Volánbusz Zrt. Igazgatóságának elnöke, tagja a Magyar Villamos Művek Zrt. a Panrusgáz Gázkereskedelmi Zrt. valamint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatóságának.