Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

 

Hernádi Zsolt

 

MOLNÁR József

MOL-csoport pozíciók:   MOL-csoport pozíciók:
 • Az Igazgatóság elnöke 2000. július 7-től
 • Elnök-vezérigazgató 2001. június 11-től
 • Az Igazgatóság tagja 1999. február 24-től
 • Tagja az Igazgatóság Társaságirányítási és Javadalmazási Bizottságának
 
 • A Társaság vezérigazgatója 2011. május 1-jétől
 • Az Igazgatóság tagja 2007. október 12-től
 • Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2013. szeptember 5-től
 • Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2010 áprilisától
 • Az FGSZ Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
     

1989 és 1994 között számos pozíciót töltött be a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-ben, 1992-től 1994-ig a pénzintézet vezérigazgatóhelyettese. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. vezérigazgatója 1994 és 2001 között, 1994 és 2002 között tagja az igazgatóságnak. 1995 és 2001 között a Magyar Bankszövetség elnökségének tagja, 2001-től tagja a European Round Table of Industrialists szakmai szervezetnek. 2007-től Esztergom város díszpolgára, 2009 szeptemberétől a Budapesti Corvinus Egyetem díszpolgára, 2011 áprilisától az OTP Bank Igazgatóságának tagja, 2016 márciusától Százhalombatta díszpolgára.

 

1978 és 2001 között a BorsodChem Rt-nél töltött be különböző vezető pozíciókat. 1982 és 1987 között az Árosztály vezetője, 1987 és 1991 között a Közgazdasági Főosztály vezetője. 1991-től 2001-ig a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyetteseként közreműködött a vállalat válságkezelésében és reorganizációjában, majd ezt követően a társaság jövőképének kidolgozásában és privatizációjában. Kulcsszerepet játszott a BorsodChem részvények tőzsdei bevezetésében. 2001-től a TVK vezérigazgatói tisztét töltötte be. 2003-tól a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, 2004 szeptemberétől a 2011-es vezérigazgatói kinevezéséig pedig a Csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese volt. A MOL-csoporton belül a Slovnaft a.s. Igazgatóságának 2004 és 2008 között, a TVK Nyrt. Igazgatóságának 2001 és 2011 között volt tagja.

     
 

SIMOLA József

 

HORVÁTH Ferenc

MOL-csoport pozíciók:   MOL-csoport pozíciók:
 • Pénzügyi vezérigazgató-helyettes 2011. május 1-jétől
 • Tagja az INA Audit Bizottságának
 
 • A Termékelőállítás- és Kereskedelem Divízió ügyvezető igazgatója 2003 novemberétől, majd az újonnan létrejött Downstream üzletág ügyvezető igazgatója 2011. május 1-től
 • 2007. novembertől IES Mantova Igazgatóságának elnöke
 • 2003-tól a tagja a SLOVNAFT Igazgatóságának
 • 2012-től tagja az INA Felügyelő Bizottságának
     

1991–1992 között a General Electric – Tungsram-nál dolgozott SAP szakértőként, majd 1992–1994 között az Arthur Andersen-nél könyvvizsgálói és tanácsadói munkakörben tevékenykedett. 1996-ban csatlakozott a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, Németországban és Ausztráliában töltött be vezető pozíciókat. Karrierjét 2003-tól a MOL Nyrt-ben folytatta tovább. 2006 áprilisától az Ügyvezető Testület tagja. 2006–2011 között a Társasági Támogatás Ügyvezető Igazgatójaként dolgozott.

 

1984 és 1991 között a Mineralimpex külkereskedelmi vállalatnál kőolaj- és földgázimporttal, valamint kőolajtermékek exportjával foglalkozott. 1991 és 1998 között a Mineralimpex és a Phibro Energy magyarországi közös vállalatát, a kőolaj és kőolajtermék európai kereskedelmével foglalkozó Allcom Trading Inc. céget vezette. A MOL Nyrt-hez 1998-ban csatlakozott, mint az újonnan megalakított PB-gáz üzletág igazgatója. 2001-től a MOL Nyrt. értékesítési igazgatójaként a MOL által gyártott valamennyi termék (benzin, gázolaj, vegyipari termékek, bitumen, PB, kenőanyagok stb.) értékesítéséért felelős. 2002-től 2003-ig a MOL Nyrt. kereskedelmi igazgatója, tevékenysége az értékesítés mellett a kőolaj és a kőolaj-finomításhoz szükséges alapanyagok beszerzésével bővült. A TVK Igazgatóságának tagja 2011. május 1-től 2015. április 15-ig.

     
 

ÁLDOTT Zoltán

 

Judr. VILÁGI Oszkár

MOL-csoport pozíciók:   MOL-csoport pozíciók:
 • INA d.d. Igazgatóságának Elnöke 2010. április 1-jétől
 
 • Az Igazgatóság tagja 2011. május 1-jétől
 • A SLOVNAFT Igazgatóságának elnöke és a vállalat vezérigazgatója
 • Az INA Felügyelő Bizottságának tagja 2011 májusától
 • Tagja a Fenntartható Fejlődés Bizottságnak 2014. május 30-tól
     

1990 és 1991 között a Creditum Pénzügyi Tanácsadó Kft. munkatársa volt, majd 1992 és 1995 között az Eurocorp Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nél töltött be különböző munkaköröket. 1995 és 1997 között a MOL Privatizációs Főosztályát vezette, 1997-től 1999-ig a Tőkepiaci Műveletek igazgatója volt. 1999-től a Stratégia és Üzletfejlesztés vezetője, 2000 novemberétől stratégiai vezérigazgató-helyettese, majd 2001 júniusától a MOL-csoport stratégiai és üzletfejlesztési igazgatója. 2001 óta a MOL EB tagja. 2004. szeptember és 2011. június között a MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divízió ügyvezető igazgatója volt.

 

A Pozsonyi Commenius Egyetem Jogi Karán szerzett diplomát és egyetemi doktori címet 1985-ben. 1990–1992 között képviselő a Csehszlovák Országgyűlésben (Prága). 1994-ben a Közép-európai Alapítvány egyik megalapítója, jelenleg Igazgatótanácsának tagja. 1996-tól több szlovák vállalat ügyvezető testületében dolgozott. Számos külföldi befektető jogi tanácsadója a szlovák ipar jelentősebb átalakítási projektjeiben (US Steel, Orange Slovensko, a.s OTP, MOL), majd 2002 óta a SLOVNAFT és a MOL stratégiai partnerségét és integrációját előkészítő munkacsoport tagja. Mielőtt 2005-ben a SLOVNAFT Igazgatóságának tagja lett, a Felügyelő Bizottság tagjaként dolgozott. 2006 márciusában a SLOVNAFT vezérigazgatójává nevezték ki. 2010. áprilistól a MOL-csoport Executive Board tagja lett. A 2012-ben megalapított Szlovák-Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara elnöke, továbbá a Szlovák Kereskedelmi és Ipari Kamara igazgatóságának elnöki is. A komáromi Selye János Egyetem Igazgatótanácsának tagjává 2010 novemberében nevezték ki. 2015-től tagja a Pozsonyi Comenius Egyetem Igazgatótanácsának

     
   

FASIMON Sándor

   
MOL-csoport pozíciók:    
 • A MOL Magyarország vezérigazgató-helyettese 2012. október 1-jétől
 • Tagja a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség Igazgatótanácsának.
 • A Magyar Ásványolaj Szövetség Elnöke
   
     

1991-től a Mineralimpex külkereskedelmi vállalaton belül különböző vezető pozíciókat töltött be. 1996 és 1997 között kereskedelmi tanácsos megbízatást kapott Tripoliban. 1998-tól 2003-ig a MOL kőolaj és kőolajtermék ellátásáért felelős igazgató, 2002-től a Moltrade-Mineralimpex vezérigazgatója volt. 2003 és 2006 között a MOL Nyrt. Gáz Divíziójának ügyvezető igazgatója. 2006-tól 2009-ig a MOL–Russ vezérigazgatója. 2009 és 2011 közötti időszakban az Ellátás és Trading Divízió ügyvezető igazgatója, 2011. június 1-jétől pedig a Kutatás-Termelés Divízió ügyvezető igazgatója.