Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Főbb pénzügyi eredményeink

 • A MOL 2,5 Mrd dollár (692 Mrd forint) újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t ért el 2015-ben, amely 13%-kal haladja meg a 2014-es eredményt és jelentősen felülmúlja a 2,2 Mrd dolláros célunkat
 • A nettó működési cash flow (2,11 milliárd dollár) 850 millió dollárral haladta meg az organikus beruházások és befektetések mértékét (1,26 milliárd dollárt) az erős szabad cash flow termelésnek köszönhetően, amely révén tovább erősödött a mérlegünk 2015-ben (Nettó adósság/EBITDA alig 0,7-szeres)
 • A MOL jelentős, 504 Mrd forint (1.7 Mrd dollár) leírást könyvelt el az alacsony olajkörnyezet következményeként
 • A Downstream volt a Csoport eredményeinek motorja 2015-ben, amely eddig legjobb teljesítményének köszönhetően 1,65 Mrd dollár újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA-t ért el.

Főbb működési eredményeink

 • Az Upstream termelés 7%-kal, 104 mboepd-re nőtt 2015-ben
 • A magyar és a horvát kőolaj termelés 5%-kal, illetve 20%-kal emelkedett év/év alapon
 • A Next Downstream Program a terveket meghaladó eredményt ért el (210 millió dollárral járult hozzá a 2015-ös EBITDA-hoz)
 • A magyarországi új butadién üzemben elindult a kereskedelmi termelés
 • A kiskereskedelmi piaci részesedésünk tovább bővült az ENI magyarországi és szlovéniai töltőállomás hálózatának megvásárlása révén
 • A kulcsfontosságú kelet-közép-európai piacainkon támogatóan hatott az erős (5%-os) motor üzemanyag kereslet növekedés.
 • Jelentős mértékben (23%-kal) csökkent a saját munkavállalók baleseti rátája (TRIR) 2015-ben
 • A MOL bekerült a RobecoSAM Fenntarthatósági Évkönyvébe, ami azt jelenti, hogy a vállalat fenntarthatósági teljesítménye benne van az olaj- és gázipar felső 15%-ban

Kitekintés

 • Megőrizzük erős mérlegünket és az elégséges likviditásunkat
 • Az integrált üzleti modell segítségével megőrizzük cash flow termelő képességünk még kedvezőtlen körülmények között is
 • Legalább 2,0 milliárd dollár csoportszintű újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 2016-ban akár 35-50 dollár/hordó olajárkörnyezetben is (4,0-5,0 dollár/hordó csoportszintű finomítói árrés és 400-500 euró/t integrált petrolkémiai árrés mellett)
 • az organikus beruházások és befektetések maximális mértékét 1,5 milliárd dollárról 1,3 milliárd dollárra csökkentjük (35-50 dollár/hordó olajár mellett)
 • Fenntartható szabad cash flow termelés és a működési cash flow továbbra is fedezni fogja a befektetéseket valamint az részvényesek osztalékát is
 • Upstream: célunk, hogy jelentős költségoptimalizálást követően 35 dollár/hordó olajár mellett is önfinanszírozó legyen az üzletág
 • Downstream: javuló teljesítmény belső forrásból (hatékonyságjavítás és növekedési potenciál) – a Next Downstream Program részben ellensúlyozza a külső környezet várható normalizálódását
 • Megfelelő lehetőségeket megragadó inorganikus növekedési (M&A) stratégia
 • Növekvő kifizetések a részvényeseknek és egyszerűbb részvényesi struktúra
 • A „Fenntarthatósági Stratégia 2020” megvalósítása