Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

A MOL-csoport Upstream üzletága több, mint 75 éves tapasztalattal rendelkezik. Portfóliónk 13 országra kiterjedő olaj és gáz kutatási-termelési projektekből áll, ebből 8 országban folyik kitermelési tevékenység. A MOL-csoport továbbra is elkötelezett a biztonságos működés biztosítása mellett, amely során a fenntartható fejlődés alapelveivel összhangban gondoskodik az emberek és a környezet védelméről.

Kelet-Közép-Európai Régió

A MOL-csoport jelentős termelés optimalizációs programot indított a kulcsfontosságú KKE-régióban. A program már 2015-ben is látványos eredményeket ért el. A magyarországi termelés csökkenés az elmúlt 10 év legalacsonyabbja volt és a horvátországi szárazföldi termelés 20%-kal emelkedett év/év alapon. A termelés optimalizálás minden projektje megtérül legfeljebb 20 dollár/hordó szinten.

A magyarországi termelés optimalizációs program 2015 közepén kezdődött, amelynek eredményeként a 2015-ös termelés csökkenése 1%-ra zsugorodott a 2014-es 4%-ról, miközben a magyarországi olajtermelés még 5%-kal növekedett is év/év alapon. A program áttekinti a projektek potenciális kitermelésre gyakorolt hatását a rezervoár szempontjából és költséghatékonysági szempontból egyaránt.

Az INA termelés optimalizációs programja 7%-os termelés növekedést eredményezett 2015-ben, amelyen belül a kőolaj termelés 20%-kal nőtt. A program minden érett mezőt érint. A 2015-ös törekvésekkel összhangban az INA 21 kúton hajtott végre kút termelés-fokozó programot. A vállalat továbbá intenzív kútmunkálatokat és kút optimalizációs programot is végrehajtott az év során, amely 90 kutat érintett. Ezen felül az INA végrehajtotta az Ivanić-Žutica serkentett olajtermelési eljárás (EoR – Enhanced Oil Recovery) projekt első fázisát, és a projekt második fázisának kút előkészítései már folyamatban vannak.

A MOL-csoport tovább növelte KKE-régióbeli kutatási tevékenységének területét azáltal, hogy sikerrel pályázott a harmadik magyar licensz tenderen, így a kutatható terület Magyarországon 4.530 km2-re nőtt. A MOL elnyerte az 584km2-es Dány licenszet Kelet-Magyarországon és a 291 km2-es Battonya-Észak-Pusztaföldvár licenszet Délkelet-Magyarországon.

Az INA kutatási tevékenységei során 4 horvátországi szárazföldi kutató kutat fejezetett be, továbbá új tengeri és szárazföldi licenszeket nyert el. Az első szárazföldi tender keretein belül az INA elnyerte a Dráva-2 blokkot. Az első tengeri tenderen két kutatási blokkot nyert el az INA. A szárazföldi és a tengeri licenszek ratifikációja a Horvát Kormány jóváhagyására várnak. A beruházások a Kutatás és Termelés ökológiai lábnyomának csökkentéséhez is hozzájárulnak. A KKE-régióban a szén-dioxid (CO2) kibocsátás 25%-kal csökkent, miközben a vízfelhasználás 52%-kal esett 2014-hez képest.

Északi-tenger

Az Egyesült Királyságban növekedett a nem-operátori részesedésű eszközök kitermelés hozzájárulása 2015 során, köszönhetően az olajtermelés megkezdéséneka Cladhan mezőn és az első sűrítő termelő kútnak a Scott mezőn. A MOL-csoport kockázattal nem súlyozott földtani vagyona a norvégiai akvizíciókkal 750 millió boe-val, a kétszeresére, 1,2 Mrd boe-ra növekedett.

Az egyesült királyságbeli Cladhan mezőn, 2015 decemberében kezdődött el az olajtermelés. A Scott, Telford és Rochelle mezők esetében rendelkezésre állási problémák merültek fel, amelyeket 2015 első félévében oldott meg az operátor. A kutak felülvizsgálatára került sor a Scott mezőn, és egy sűrítő termelő fúró program indult el szeptemberben, ahol el is készült az első sűrítő termelő kút. A MOL-csoport ezen felül részt vesz két nagy mezőfejlesztési projektben is az Egyesült Királyságban, a Catcher és a Scolty & Crathes mezőkön. A Catcher projekt továbbra is az eredeti költségtervek szerint alakul és az első két kút fúrása pozitív áramlási és visszasajtoló teszteléssel befejeződött. Annak érdekében, hogy a projekt ütemezésére a felszíni termelő-tároló egység (FPSO) építési munkálatainak késedelme a lehető legkisebb hatással járjon, egy kockázatcsökkentő terv jött létre. A Scolty & Crathes mezőfejlesztési tervét 2015 októberében fogadták el és a munkálatok a felszíni létesítményeken zajlanak jelenleg.

A MOL-csoport 2015-ben megjelent Norvégiában azzal a céllal, hogy egy új kutatási központot hozzon létre. Ennek első lépéseként a MOL-csoport megvásárolta az Ithaca Petroleum Norge („IPN”) 100%-os tulajdonrészét az Ithaca Petroleum Ltd-től, aki operátori előminősítéssel rendelkezik Norvégiában. A tranzakció 14 licenszből álló portfoliót érintett, melyből háromban operátori részesedéssel rendelkezik. Ezen felül a MOL-csoport átvette az IPN erős kutatási fókuszú csapatát, melynek tagjai átfogó ismerettel rendelkeznek a Norvégiai Kontinentális Talapzatról. Az akvizíciót követően a MOL Norge sikeresen bővítette a kutatási portfólióját, 7 licenszben szerzett részesedést, amelyből kettőben operátor. (3 licensz nem-operátori részesedését a Det norske ojeselskap ASA-tól, 2015 októberében és 4 licenszben való részesedést, amelyek közül kettő operátori, a 2015-ös APA pályázaton.)

Összességében a MOL Norge három főbb területre fókuszál az Északi-tengeren olyan bizonyított olajlelőhelyeken, amelyek közel fekszenek a meglévő infrastruktúrához, így a potenciális találatok hatékonyan monetizálhatók. Az új norvégiai portfólió 750 MMboe-vel járul hozzá a Csoport kockázattal nem súlyozott földtani vagyonához.

Közel-Kelet, Ázsia és Afrika

A MOL folytatja operátori tevékenységét a bruttó 78 mboepd termelésű pakisztáni TAL blokkban, amely kiegészült a szomszédos blokkokban végzett sikeres kutatási tevékenységével. Az idei két találatot is figyelembe véve a MOL összességében tíz találatnál jár három különböző blokkban 1999 óta és több, mint bruttó 400 MMboe 2P készletet tárt fel. Irak Kurdisztáni Régiójában a Shaikan mező termelése stabilizálódott, azonban az Akri-Bijeel blokkot visszaadtuk a Kormánynak.

A MOL-csoport stabil jelenléttel, erős partnerekkel és több, mint 15 év operátori és nem operátori tapasztalattal rendelkezik Pakisztánban. A MOL-nak 5 pakisztáni blokkban van részesedése és a cég egyben az afganisztáni határtól 30 km-re lévő TAL blokk operátora. A blokk jelenleg bruttó 78 mboepd szinten termel. A MOL tovább növelte földtani vagyonát jelentős kutató tevékenységének köszönhetően, valamint új licenszek megszerzésével. A MOL-csoport három kutató és egy termelő kutat fúrt 2015-ben. A Mardankhel-1 kutató fúrás a hetedik találat a TAL blokkban 1999 óta. További kutató fúrások zajlanak még a TAL Tolanj és Makori mezőin. A Karak blokkban a Kalabagh-1 kutatófúrás a MOL második találatát jelenti. Összességében a MOL tíz találatot (ebből hét esetében operátorként) ért el 2000 óta, miközben több, mint bruttó 400 MMboe készletet tárt fel. Ezen felül a MOL-csoport 30%-os nem operátori részesedést szerzett a DG Khan blokkban, így megjelent a Közép-Indus Régióban. A jó üzleti eredmények ellenére 2015-ben tragikus biztonsági esemény történt a pakisztáni operációnkban. Négy alvállalkozónk munkavállalója vesztette életét egy tartálykocsi töltése közben történt gázszivárgásból adódó robbanásban. Ez arra sarkall minket, hogy tovább erősítsük a biztonsági intézkedéseinket a vállalatainkban.

Irak Kurdisztáni Régiójában a Shaikan blokkban, ahol nem operátori részesedéssel rendelkezünk, feloldottuk a termelés szűk keresztmetszetét, sor került a felszíni létesítmények fejlesztésére és megkétszereztük a bruttó bizonyított és várható készleteit, amely lépést megerősített egy független szakértői elemzés is. A mezőn jelenleg kilenc kúton folyik termelés, amelyek két, együttesen 40 mboepd kapacitású felszíni létesítménybe (PF-1 és PF-2) vannak bekötve. Az operátor továbbra is felelős mezőfejlesztési politikát folytat a rendszeres és a teljes kitermelést egészében fedező kifizetések (beleértve az elmaradt kifizetéseket is) beérkezéséig. Az Akri-Bijeel blokk földtani vagyonának alapos belső értékelésére került sor, amely eredményeit egy független szakértő is megerősítette. Az elemzés megerősítette, hogy a kitermelhető mennyiségek nem érik el a gazdaságossági határt, ennek eredményeként nem került sor készlet könyvelésre a blokkban. A partnerekkel, a Gulf Keystone Petroleummal és a Kurdisztáni Regionális Kormány Természeti Erőforrások Minisztériumával való egyetértésben a MOL-csoport visszaadta a blokkot, a Mezőfelhagyási és Megszüntetési Szerződés aláírására 2015. december 31-én került sor. A MOL-csoport előkészítette az üzemterület és az iszap gödrök helyreállítási terveit a helyi előírásoknak és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően.

A MOL-csoport két ománi kutató fúrása tovább haladt a Blokk 66-ban, amely az ország közép-nyugati részén fekszik, a szaud-arábiai határ közelében. Az első kutató fúrás 2015 novemberében kezdődött, azonban a megcélzott rezervoár vizet tartalmazott. A második kút fúrása várhatóan 2016 második negyedévében kezdődik.

A kameruni Ngosso blokkban elértük az olajtartalmú rétegeket egy mély magas nyomású, magas hőmérsékletű kutató fúrással. Azonban a felhalmozódás a gazdaságossági határ alatt volt, ezért a fúrást felhagytuk és lezártuk. A blokk fennmaradó potenciáljának vizsgálatát követően a MOL az eszköz felhagyásáról döntött.

FÁK országok

A MOL növelte a Baitugan mező termelését a mezőfejlesztési programja révén. A kazahsztáni Fedorovsky blokkban jóváhagyta az Energiaügyi Minisztérium a Rozhkovsky mező 25 évre szóló Termelési Licensz Megállapodását. Az első fázis előkészületei folyamatban vannak. A Bashkiriai találat lehatároló programja elkezdődött.

Az oroszországi Baitugan blokk, amelynek a MOL az operátora, a termelés növelését célzó koncentrált mezőfejlesztési programja zajlik. A 2015-ös mezőfejlesztési program során öt fúróberendezéssel 60 termelő és visszasajtoló kutat fúrtunk meg és 23%-os termelésnövekedést értünk el év/év alapon (9,4 mboepd 2015-ben). A Baitugan egy sekély, kisméretű mező, jól kiépített infrastruktúrával, így az alacsony energia és működési költségek támogatják a működést. A Baitugan mező termelése ellenálló a jelenlegi alacsony olajár környezetben is és 2015-ben pozitív cash-flowt termelt.

A kazah Fedorovksy blokk Készlet Meghatározó és Próbatermelési Tervét elfogadta a Kormány. Ezen felül pedig egy 25 éves Termelési Licensz Megállapodást is jóváhagyott az Energiaügyi Minisztérium. A projekt első fázisának előkészületei folyamatban vannak, amelyek célja, hogy segítse a partnereket a rezervoár tulajdonságainak kiértékelésében. A Bashkiriai találat lehatároló programja elkezdődött.

2015 folyamán elnyert licenszek

Magyarországon két koncessziós területet nyert el a MOL a harmadik magyar licensz tenderen. A szerződés aláírása folyamatban van.

Horvátországban az első szárazföldi tender keretében az INA elnyerte a Dráva-2-es blokkot. Ezen felül az első tengeri tender keretében két kutatási blokkot kapott az INA. Mind a szárazföldi, mind a tengeri licenszek a Gazdasági Minisztérium jóváhagyására várnak.

Pakisztánban a MOL-csoport megállapodást írt alá a Pakistan Oil Field Limitednek a DG Khan blokk-ban lévő 30%-os nem operátori részesedésének megvásárlására. A Pakisztáni Kormány 2015 decemberében jóváhagyta a tranzakciót.

MOL 17 licenszet akvirált el a norvég kontinentális talapzat területén, ebből háromban a MOL Norge az operátor. Ezen felül a 2015-ös APA kiíráson a MOL Norge négy licenszt nyert el, ebből kettőben operátor lesz.