Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Kockázatok kezelésének, emberi erőforrások fejlesztésének és az üzleti kíválóságnak az előmozdítása egy kihívásokkal teli környezetben

Stratégiai cél:

Az Upstream működés során 2017 végéig 20%-kal csökkenjen a CO2 intenzitás (tCO2/toe).

Teljesítmény:

 • A Kutatás-Termelési tevékenység ÜHG intenzitása 25%-kal csökkent 2011-hez képest, elsődlegesen a horvátországi EOR projektnek köszönhető lefúvatott szén-dioxid mennyiség csökkenése miatt.
 • Az Kutatás-Termelési tevékenységek energia-felhasználás növekedését az INA termelés-leállása és az EOR projekt okozták.

Stratégiai cél:

 • A teljes vízfelhasználás csökkentése 5%-kal.
 • A vízgazdálkodási módszerek javítása a vízhiányos területeken.

Teljesítmény:

 • A teljes vízkivétel tovább csökkent a kutatás és termelés tevékenységek esetében.
 • A vizkivétel-csökkenés legnagyobb részét a MOL Nyrt új hűtővíz-keringtető rendszere és az oroszországi vízfelhasználás-hatékonysági intézkedések eredményezték.
 • Az 1 m3-nél nagyobb mennyiségű szénhidrogént tartalmazó elfolyások összes mennyisége lecsökkent 4 m3-re és 2014-el ellentétben 2015-ben nem történt jelentős méretű elfolyás.

Stratégiai cél:

Nulla balesetet célzó programok bevezetése.

Teljesítmény:

 • 2015-ben 4 beszállítói haláleset történt az upstream tevékenységek esetében egy beszállító által végzett töltési művelet során előidézett tűzeset miatt Pakisztánban.
 • Saját munkavállalóink körében az LTIF mutató 2010 óta tartó folyamatos javulása megtorpant 2015-ben, mivel az INA csoportnál növekedett a gyakoriságok száma.

Stratégiai cél:

Működési kiválóság biztosítása a kihívásokka teli üzleti környezetben.

Teljesítmény:

 • A stratégiai portfólió döntéseket követő létszám optimalizáció történt 2015-ben.
 • A menedzsment és a petrotechnikai szakemberek fejlesztésére helyeztük a legnagyobb hangsúlyt.