Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

6. ETIKA ÉS FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

Általános cél: A felelős működés és a hosszú távú gazdasági fejlődés biztosítása.

EREDMÉNYEK:

  • A nemzetközi kutatás-termelés területéről érkezett a második legtöbb etikai bejelentés, mely jelzi, hogy a célközönség ismeri és használja a panaszbejelentő rendszert.
  • 2015-ben a Csoportszintű Etikai Megbízott munkakör létrehozásával, valamint minden, több mint 20 főt foglalkoztató leányvállalatnál helyi etikai megbízott leányvállalati kinevezésével fejlesztettük tovább az etikai rendszert.
  • Megújult a Csoportszintű Etikai Tanács tagsága, valamennyi üzleti és funkcionális terület csoportszintű felső vezetője a Tanács tagja.
  • A működésünk által érintett európai országokban összesen 14.855 óra etikai tréninget, e-learning képzést és vezetői előadást tartottunk, beleértve többek között a Downstream üzletág töltőállomási személyzetének nyújtott oktatást.

KIHÍVÁSOK:

  • Az ellátási láncban felmerülő emberi jogokkal kapcsolatos kockázatok alaposabb felmérése és megismerése, különös tekintettel a külföldi működésre.
  • Az etikus vállalati kultúra továbbfejlesztése, valamint a panaszok hatékony és átfogó kivizsgálását, az érdekelt felek számára tényleges jogorvoslatot biztosító erős intézmények létrehozása.

A MOL-csoport működésének egyik legfontosabb eleme az etikus magatartás iránti elkötelezettség. A minket körülvevő versenypiac kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk sikeresen megfelelni, ha egyéni és vállalati szinten is elfogadjuk a velünk szemben támasztott, morális felelősségvállalásból fakadó követelményeket. Tisztában vagyunk azzal, hogy az etika a felelős vállalatirányítás központi eleme, mely a vállalati stratégia és működés szerves része kell hogy legyen. Fenntarthatósági stratégiánk ezt a megközelítést tükrözi, összekapcsolva az etikai és felelős vállalatirányítással kapcsolatos kérdéseket. Ennek megfelelően az éves jelentés egy új etikai és felelős vállalatirányítási fejezettel egészül ki, ezen belül mindkét területet külön alfejezetben tárgyaljuk.