Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

1. Éghajlatváltozás

Általános cél: „Az éghajlatváltozással kapcsolatos lehetőségek és kockázatok kezelése.”

EREDMÉNYEK:

  • Az energiahatékonyság projektek eredményeként, főleg a Downstream területen, jelentős mértékben csökkent a CO2-kibocsátás. 49 ezer tonna CO2 megtakarítást értünk el 2014-hez képest.
  • További 212 ezer tonna CO2-kibocsátás megtakarítást értünk el az INA-nál megvalósított EOR projekt nyomán.
  • A MOL-csoport csatlakozott a Világbank „Zero Routine Flaring Initiative” kezdeményezéséhez, valamint csekély mértékű csökkenést regisztráltunk a kutatás-termelés területen elfáklyázott volumen tekintetében.
  • A Jászberényi geotermikus kutatási projekt hosszú távú tesztfázisának előkészítése befejeződött, a projekt ütemterv szerint halad.
  • A nem-élelmiszer jellegű megújuló üzemanyag-termelés lehetőségeinek vizsgálata keretében feltérképeztük a cellulóz-alapú alapanyagokkal és a nem élelmiszer jellegű anyagokkal kapcsolatos konverziós technológiákban rejlő potenciált.

KIHÍVÁSOK:

  • Az alacsony szén-dioxid kibocsátású energiahordozók MOL-csoporton belüli szélesebb körű alkalmazásához szükséges megoldások kidolgozása.
  • Az alacsony szén-dioxid kibocsátással járó energiahordozók arányának növelése a hagyományos fosszilis termékek mellett.
  • Az éghajlatváltozás a MOL-csoport üzleti környezetét jelentős mértékben befolyásoló folyamat. Hosszabb távon ez megfelelő felkészülést és körültekintő kezelést igénylő kockázatokat, de új lehetőségeket is hordoz magában.

Az éghajlatváltozás a MOL-csoport üzleti környezetét jelentős mértékben befolyásoló folyamat. Hosszabb távon ez megfelelő felkészülést és körültekintő kezelést igénylő kockázatokat, de új lehetőségeket is hordoz magában.