Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

7. A FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSRŐL

7.1. JELENTÉSTÉTELI MEGKÖZELÍTÉSÜNK

A MOL-csoport 2008 óta készít integrált jelentést pénzügyi, társaságirányítási, környezeti és társadalmi teljesítményeiről. 2013 óta a fenntarthatósági teljesítményre vonatkozó adatok is megjelennek a negyedéves menedzsment beszámoló részeként. Fokozatosan bővítjük a „hármas eredménykimutatási” megközelítés által lefedett társaságirányítási területek körét, olyan intézkedések megvalósításával, melyek tovább javítják a pénzügyi és nem pénzügyi irányítási területek közötti integráció hatékonyságát. A „Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez” fejezetben tárgyalt irányítási megközelítések keretében mutatjuk be ezeket a stratégiai tevékenységeket.

A jelentés üzleti működést és teljesítményt bemutató fejezete tárgyalja a MOL-csoport fenntarthatósági eredményeit és kihívásait, teljesítményadatait és a tendenciákat. A 2015. évi fenntarthatósági teljesítményről készült részletes beszámolót külön tárgyaljuk a Fenntarthatósági teljesítmény és Megjegyzések a fenntarthatósági jelentéshez fejezetekben.

Az Éves Jelentés elsődleges célközönsége a részvényesek, a befektetők és a fenntarthatósági elemzők csoportja. A fejezeteket az információs igények és olvashatósági szempontok alapján építettük fel. A MOL-csoport szabályzatait, irányítási megközelítéseit, az érdeklődési körének megfelelő egyéb fenntarthatósági témakörökkel kapcsolatos további információkat weboldalunkon találja meg: www.molgroup.info/en/sustainability.

Az EY ellenőrizte az ebben a jelentésben közreadott fenntarthatósági teljesítménnyel kapcsolatos adatokat. Minden évben az International Federation of Accountants által jegyzett ISAE3000 szabvány előírásaival összhangban tervezzük meg és bonyolítjuk le ezt a minőségbiztosítási eljárást. Az EY korlátozott terjedelmű ellenőrzés (limited assurance) keretében vizsgálja az összes adatot, és az elvárható bizonyosság (reasonable assurance) szabályainak megfelelő terjedelemben vizsgálja a széndioxid kereskedelem hatálya alá tartozó CO2-kibocsátást és a munkaidő kieséssel járó sérülések gyakoriságát. 2014 óta az AA1000AS szabvány szerint is auditáljuk a fenntarthatósági teljesítményt a lényegesség elvének határozottabb érvényesítése érdekében.

A MOL-csoport a Global Reporting Initiative (GRI) legújabb G4 irányelveit alkalmazza, mely a legszélesebb körben használt fenntarthatósági jelentéskészítés szabályait rögzítő globális szabvány. Az Éves Jelentés GRI-megfelelőségi szintje „átfogó”, azaz a jelentés minden lényeges szempontból tárgyalja a releváns mutatókat (lásd még: lényegességi elemzés). A jelentésben tárgyalt mutatók tartalomjegyzéke megtalálható az alábbi webhelyen: www.molgroup.info/en/sustainability/report-and-data/globalreporting-initiative-and-united-nations-global-compact-compliance-table.

Emellett alkalmazzuk a GRI G4 „Olaj- és gázipari ágazati adatközlés” irányelveit, valamint az IPIECA-API "Útmutató az önkéntes olaj- és gázipari fenntarthatósági jelentéskészítéshez” protokollban foglaltakat a jelentés tartalmi vonatkozásainak meghatározása és az ebben megjelenő mutatók kiválasztása során.